Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingarheimili Reykjavíkur og þjónusta við sængurkonur

fyrirspurn

Tilraunasveitarfélög

fyrirspurn

Opinber fjölskyldustefna

(þáltill. RG o.fl.)
þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Samningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnana

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á meiðyrðalöggjöfinni

þingsályktunartillaga

Málefni glasafrjóvgunardeildar

fyrirspurn

Innritunargjöld á sjúkrahús

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Trúnaðarsamband fjölmiðlamanna og heimildarmanna

þingsályktunartillaga

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Ástand heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Færsla grunnskólans til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Félagsleg verkefni

þingsályktunartillaga

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Skipun nefndar um fréttaflutning af slysförum

fyrirspurn

Læknavaktin á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Kirkjugarðurinn á Bessastöðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(meðferð einkaréttar ríkisins)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(atkvæðagreiðsla erlendis)
lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um endurskoðun á útvarpslögum

umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Meðferð landbúnaðarráðuneytisins á malartökuleyfi Vatnsskarðs hf.

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1996--1999

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Fjarskipti

(meðferð einkaréttar ríkisins)
lagafrumvarp

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu og tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(svæðisráð sjúkrahúsa)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 487,17
Flutningsræða 8 128,35
Andsvar 65 121,45
Grein fyrir atkvæði 12 10,52
Um fundarstjórn 2 2,25
Um atkvæðagreiðslu 1 0,58
Samtals 134 750,32
12,5 klst.