Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Vaktþjónusta lækna og sjúkraflutningar í Hafnarfirði og nágrenni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kosning sérnefndar um stjórnarskrármál

kosningar

Löggildingarstofa

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Sjúkraflutningar á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Læknavakt í Hafnarfirði

fyrirspurn

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Rekstur bankakerfisins í alþjóðlegum samanburði

umræður utan dagskrár

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Lokun póststöðva

umræður utan dagskrár

Ofbeldi meðal ungmenna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Schengen-samstarfið

umræður utan dagskrár

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um Landsvirkjun

um fundarstjórn

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Meðferð yfirvalda á máli Hanes-hjónanna

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Almenningssamgöngur á landsbyggðinni

fyrirspurn

Starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða eldri borgara í skatt- og almannatryggingakerfinu

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Vinnubrögð við niðurskurð í rekstri sjúkrahúsa á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Staðan í samningamálum

athugasemdir um störf þingsins

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu

umræður utan dagskrár

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Beiðnir um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Samkomulag um umræðu um LÍN

um fundarstjórn

Hafnaáætlun 1997--2000

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Umferðarlög

(hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(atkvæðagreiðsla erlendis)
lagafrumvarp

Rekstur Fríhafnarinnar í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Brtt. 1239

afbrigði um dagskrármál

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 83 513,65
Andsvar 51 105,5
Flutningsræða 4 55,37
Grein fyrir atkvæði 20 13,4
Um atkvæðagreiðslu 4 2,72
Samtals 162 690,64
11,5 klst.