Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Upplýsingar um lyfjanotkun í gagnagrunn

fyrirspurn

Umræður um frumvörp um miðlægan gagnagrunn

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Undirbúningur svara við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um jarðadeild landbúnaðarráðuneytisins

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum og undirbúningur svara

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd fjármagnstekjuskatts

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbrigðis- og trygginganefndar á málum um gagnagrunn á heilbrigðissviði

athugasemdir um störf þingsins

Þingmannamál um dreifða gagnagrunna á heilbrigðissviði

um fundarstjórn

Yfirlýsingar forsætisráðherra um útsvarsmál í Reykjavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Stofnfisks

umræður utan dagskrár

Hafnaáætlun 1999-2002

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Sala hlutabréfa í bönkum

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Formennska í sjávarútvegsnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Heimild Hitaveitu Suðurnesja til virkjunarframkvæmda

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Vinna í sjávarútvegsnefnd að frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðisþjónusta í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við fjárhagsvanda sveitarfélaganna

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(aðsetur ríkisstofnana)
lagafrumvarp

Hafnaáætlun 1999-2002

þingsályktunartillaga

Skipan nefndar til að auka aga í skólum landsins

þingsályktunartillaga

Hafnaáætlun 1999-2002

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skattframtöl

fyrirspurn

Afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Starfsemi Íbúðalánasjóðs og nýtt greiðslumat

umræður utan dagskrár

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Vegtollar

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Lok þingstarfa

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 64 427,65
Andsvar 43 78,7
Flutningsræða 6 16,27
Grein fyrir atkvæði 13 9,72
Um atkvæðagreiðslu 3 4,7
Um fundarstjórn 2 1,55
Samtals 131 538,59
9 klst.