Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Ráðning forstjóra í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Samúðarkveðjur

tilkynningar forseta

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræða um byggðamál

um fundarstjórn

Meðferð á máli kúrdísks flóttamanns

umræður utan dagskrár

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1998

munnleg skýrsla þingmanns

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Samkeppnislög

(bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Forgangur kostaðra dagskrárliða Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Uppbygging fjarskipta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Kosning umboðsmanns Alþingis skv. 1. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, til fjögurra ára, frá 1. janúar 2000 til 31. desember 2003

kosningar

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn kjörbréfs

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Tillaga Samfylkingarinnar um opna nefndarfundi

athugasemdir um störf þingsins

Lokaafgreiðsla fjárlaga og fjáraukalaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Lokaumræða fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tannréttingar barna og unglinga

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

umræður utan dagskrár

Tilfærsla á aflamarki

beiðni um skýrslu

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Starfsskilyrði stjórnvalda og eftirlit með starfsemi þeirra

skýrsla

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Meðferðarheimili að Gunnarsholti

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í umræðu um starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

athugasemdir um störf þingsins

Póstburður

fyrirspurn

Sjúkrahótel

fyrirspurn

Löggæsla í Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi

fyrirspurn

Meðferð þjóðlendumála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Brunavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Frumvörp landbúnaðarráðherra

um fundarstjórn

Aukatekjur ríkissjóðs

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Sumarkveðjur

Athugasemd um 54. gr. þingskapa

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um gjöf frá Gideonfélaginu

tilkynningar forseta

Þingflokkar á Alþingi

athugasemdir um störf þingsins

Svör við fyrirspurnum og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Endurmat á verðmæti Landssímans og ríkisstuðningur

umræður utan dagskrár

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 84 355,3
Andsvar 75 117,85
Flutningsræða 5 33,77
Um fundarstjórn 3 5,17
Grein fyrir atkvæði 7 4,4
Um atkvæðagreiðslu 1 0,63
Samtals 175 517,12
8,6 klst.