Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa:

kosningar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ummæli iðnaðarráðherra í fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Orðaskipti þingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Landmælingar og kortagerð

(stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
lagafrumvarp

Þjóðarleikvangar

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(stjórnir sparisjóða)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna

beiðni um skýrslu

Ummæli formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(vatnsgjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Gildistaka Schengen-samkomulagsins

fyrirspurn

Fíkniefnanotkun í fangelsum

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(Þingvallaprestakall)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(skilyrði endurgreiðslu)
lagafrumvarp

Fundur þingflokksformanna og forseta

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framkvæmdir tengdar Reykjanesbraut

fyrirspurn

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Ummæli landbúnaðarráðherra í utandagskrárumræðum

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Bréf forsætisnefndar til Hæstaréttar

athugasemdir um störf þingsins

Útboð á kennslu grunnskólabarna

umræður utan dagskrár

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lagaráð

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Staða fíkniefnalögreglunnar með tilliti til fjárveitinga

umræður utan dagskrár

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(aðild RALA að hlutafélögum)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(upplýsingar um hlutafélög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga

athugasemdir um störf þingsins

Hlutafélög

(réttur alþingismanna til upplýsinga)
lagafrumvarp

Skipan stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Eftirlitsskylda þingmanna með framkvæmd laga

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(einkafjármögnun og rekstrarleiga)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan o.fl.)
þingsályktunartillaga

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(útboð á skólastarfi)
lagafrumvarp

Útbreiðsla spilafíknar

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Dómstólar

(skipun hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Viðbrögð stjórnvalda við áliti samkeppnisráðs um ólögmætt samráð á grænmetismarkaði

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Frumvarp um almenn hegningarlög

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Samningsmál lögreglumanna

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(aðild RALA að hlutafélögum)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi

um fundarstjórn

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 95 639,1
Andsvar 99 168,17
Flutningsræða 10 55,07
Um fundarstjórn 7 11,15
Grein fyrir atkvæði 6 5,83
Um atkvæðagreiðslu 1 1,18
Samtals 218 880,5
14,7 klst.