Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Alþjóðahvalveiðiráðið, Evrópuár öryrkja, rjúpnaveiðitíminn

athugasemdir um störf þingsins

Samúðarkveðjur vegna atburðanna í Moskvu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Heilsugæslulæknar á Suðurnesjum

athugasemdir um störf þingsins

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um starfslok forstjóra Landssímans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

GSM-dreifikerfið

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Leiðtogafundurinn í Prag og þátttaka Íslands í hernaðarstarfsemi á vegum NATO

umræður utan dagskrár

Breyting á XV. viðauka við EES-samninginn

(aðstoð til menntunar, ríkisaðstoð til fyrirtækja)
þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra við lokaumræðu fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Atvinnuástandið

umræður utan dagskrár

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Upplýsingaskylda stjórna hlutafélaga um starfslokasamninga og fleiri sambærilega samninga

umræður utan dagskrár

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

um fundarstjórn

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Gerð neyslustaðals

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Staða almannavarna

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Umræða um flugvallarskatta

um fundarstjórn

Flugvallarskattar

umræður utan dagskrár

Skipulag og framkvæmd löggæslu

þingsályktunartillaga

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhöfn í Kópavogi)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(landið eitt kjördæmi)
lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurða

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kvikmynd um mansal

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirspurn um starfslokasamninga hjá Byggðastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 144,65
Andsvar 23 38,2
Flutningsræða 6 31,82
Um fundarstjórn 1 1,53
Um atkvæðagreiðslu 1 1,1
Grein fyrir atkvæði 1 0,87
Samtals 78 218,17
3,6 klst.