Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Ísland og þróunarlöndin

umræður utan dagskrár

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stuðningur við sjálfstæði Færeyja

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(félagsgjöld til stéttarfélags)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Stækkun NATO

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

athugasemdir um störf þingsins

Afkoma bankanna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Sjálfstæði Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Ofurlaun stjórnenda fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Grein í vefriti fjármálaráðuneytis um rammafjárlög og Ríkisendurskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Samningur á sviði refsiréttar um spillingu

þingsályktunartillaga

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Frestun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Ferðaþjónusta bænda

fyrirspurn

Afgreiðsla fjárlaga

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Staðan í Írak

umræður utan dagskrár

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Skipan nefndar um íslenskt viðskiptaumhverfi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afgreiðsla stjórnarfrumvarps um fjármálafyrirtæki

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Nýbygging við Landspítala -- háskólasjúkrahús

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(upplýsingar um hlutafélög)
lagafrumvarp

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

athugasemdir um störf þingsins

NATO-þingið 2003

skýrsla

Tilkynning um afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afleiðingar hermdarverkanna í Madríd

umræður utan dagskrár

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afgreiðsla þingmannamála úr nefndum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Tækniháskóli Íslands

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þjónusta við varnarliðið

fyrirspurn

Búnaður og húsnæði á varnarsvæðinu

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Meðferð opinberra mála

(rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

(lagaskil)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Framlagning frumvarps um eignarhald á fjölmiðlum

um fundarstjórn

Tilkynning um heimsókn

tilkynningar forseta

Lokun Kísiliðjunnar við Mývatn og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Skipan hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Mælendaskrá í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Fréttir af samskiptum forsætisráðherra og umboðsmanns Alþingis, viðvera ráðherra á þingfundum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Úrskurður Hæstaréttar í málverkafölsunarmálinu

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tekjuskattur og eignarskattur

(dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Fjölmiðlalög og þjóðaratkvæðagreiðsla

athugasemdir um störf þingsins

Úrskurður forseta um frumvarp um fjölmiðlalög

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 89 256,07
Andsvar 41 58,67
Flutningsræða 6 28,7
Um fundarstjórn 4 10,73
Grein fyrir atkvæði 7 4,83
Um atkvæðagreiðslu 1 0,78
Samtals 148 359,78
6 klst.