Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið

umræður utan dagskrár

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Heimsókn varaforseta neðri málstofu breska þingsins

tilkynningar forseta

Fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Virðisaukaskattur

(matvörur)
lagafrumvarp

Staða geðsjúkra og þjónusta við þá

umræður utan dagskrár

Breytt fyrirkomulag við útbýtingu þingskjala

tilkynningar forseta

Breyting á starfsáætlun Alþingis

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn kjörbréfs

Breytingar á stjórnarskrá

(endurskoðun)
þingsályktunartillaga

Starfsmenn Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Árásir á íslenska starfsmenn utanríkisþjónustunnar í Kabúl í Afganistan

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skattgreiðslur Alcan á Íslandi

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Tilraunir með vindmyllur

fyrirspurn

Æfingaaksturssvæði

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Stuðningur við stríðið í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Málefni sparisjóðanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Upplýsingar um Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Kosningarnar í Írak

umræður utan dagskrár

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn

(hugverkaréttindi)
þingsályktunartillaga

NATO-þingið 2004

skýrsla

Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands

beiðni um skýrslu

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Evrópumál og störf Evrópustefnunefndar

umræður utan dagskrár

Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Gæðamat á æðardúni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjáraukning í sparisjóði)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Happdrætti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umboðsmenn sjúklinga

fyrirspurn

Lóðaúthlutunarreglur Reykjavíkurborgar

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(landið eitt kjördæmi)
lagafrumvarp

Sameining heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skipan ferðamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða Landspítalans

umræður utan dagskrár

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 139,05
Andsvar 25 40,07
Flutningsræða 5 31,9
Um fundarstjórn 5 11,6
Grein fyrir atkvæði 6 4,77
Samtals 103 227,39
3,8 klst.