Jón Auðunn Jónsson: ræður


Ræður

Opinber greinargerð starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Menningarsjóður

lagafrumvarp

Eignarnám á landspildu á Bolungavíkurmölum

lagafrumvarp

Gelding hesta og nauta

lagafrumvarp

Innflutningur á kartöflum o. fl.

lagafrumvarp

Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslands

lagafrumvarp

Einkasala á tóbaki

lagafrumvarp

Ríkisskattanefnd

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Ölgerð og sölumeðferð öls

lagafrumvarp

Verðhækkunarskattur

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins

þingsályktunartillaga

Vatnasvæði Þverár og Markarfljóts

lagafrumvarp

Loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa

lagafrumvarp

Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins

þingsályktunartillaga

Loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa

lagafrumvarp

Forkaupréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Söltunarlaun úr búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna

lagafrumvarp

Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna

lagafrumvarp

Síldarmat

lagafrumvarp

Almannafriður á helgidögum

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Vatnasvæði Þverár og Markarfljóts

lagafrumvarp

Síldarmat

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Flugmálasjóður Íslands

lagafrumvarp

Skipun barnakennara og laun þeirra

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Skipun barnakennara og laun þeirra

lagafrumvarp

Milliþinganefndir um iðjumál og iðnað

þingsályktunartillaga

Útflutningur á nýjum fiski

lagafrumvarp

Útvarp og birting veðurfregna

lagafrumvarp

Dragnótaveiðar í landhelgi

lagafrumvarp

Áfengisbruggun og önnur áfengislagabrot

þingsályktunartillaga

Björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum

þingsályktunartillaga

Landsreikningar 1930

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár