Jón Auðunn Jónsson: ræður


Ræður

Fiskframleiðslu ársins 1933

lagafrumvarp

Bifreiðaskatt og fl.

lagafrumvarp

Lögreglustjóra í Bolungavík

lagafrumvarp

Vörslu opinberra sjóða

lagafrumvarp

Lán úr Bjargráðasjóði

lagafrumvarp

Byggingarsamvinnufélög

lagafrumvarp

Landsreikninga 1931

lagafrumvarp

Silfurberg

lagafrumvarp

Björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Fasteignamat

lagafrumvarp

Vörslu opinberra sjóða

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Innlánsvextir

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Bættar samgöngur við Austfirði

þingsályktunartillaga

Takmörkun eða bann innflutnings á óþörfum varningi

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Hafnargerð á Húsavík

lagafrumvarp

Björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Veð

lagafrumvarp

Almennur ellistyrkur

lagafrumvarp

Bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Tollalög

lagafrumvarp

Bann við okri, dráttarvexti og fl.

lagafrumvarp

Bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Almennur ellistyrkur

lagafrumvarp

Innflutningsbann á niðursoðinni mjólk

lagafrumvarp

Bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Útflutningsgjald

lagafrumvarp

Útflutning saltaðrar síldar

lagafrumvarp

Einkennisbúninga og önnur einkenni

lagafrumvarp

Mjólkurbúastyrk og fl.

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Víxillög

lagafrumvarp

Tékka

lagafrumvarp

Varnarþing og stefnufrest í víxilmálum

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæði um aðflutningasbann á áfengum drykkjum

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Lögreglustjóra í Bolungavík

lagafrumvarp

Mat tekna af eigin húsnæði til tekjuskatts

fyrirspurn

Eftirlit með sparisjóðum

lagafrumvarp

Innflutningsbann á niðursoðinni mjólk

lagafrumvarp