Jón Auðunn Jónsson: ræður


Ræður

Sláturfjárafurðir

lagafrumvarp

Gjaldeyrisverslun o.fl.

lagafrumvarp

Tolllög

lagafrumvarp

Sláturfjárafurðir

lagafrumvarp

Varðskip landsins og skipverja á þeim

lagafrumvarp

Einkasala á bifreiðum o.fl.

lagafrumvarp

Kreppulánasjóður

lagafrumvarp

Einkasala á bifreiðum o.fl.

lagafrumvarp

Einkasala á fóðurmjöli og fóðurbæti

lagafrumvarp

Kreppulánasjóður

lagafrumvarp

Sláturfjárafurðir

lagafrumvarp

Síldarbræðslustöð

lagafrumvarp

Bráðabirgðaútflutningsskýrslur

lagafrumvarp

Kosningar í málefnum sveita og kaupstaða

lagafrumvarp

Hafnargerð á Skagaströnd

lagafrumvarp

Bráðabirgðaútflutningsskýrslur

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld til hlutaruppbótar sjómönnum

lagafrumvarp

Kosningar í málefnum sveita og kaupstaða

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjan á Raufarhöfn

lagafrumvarp

Loftskeytastöðvar á flutningaskipum

lagafrumvarp

Ritsíma- og talsímakerfi

lagafrumvarp

Hafnargerð í Ólafsvík

lagafrumvarp

Ritsíma- og talsímakerfi

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Fiskimatsstjóri

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað

lagafrumvarp

Fjárlög 1935

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað

lagafrumvarp

Vélgæsla á mótorskipum

lagafrumvarp

Stjórn og starfræksla póst- og símamála

lagafrumvarp

Fiskimatsstjóri

lagafrumvarp

Fólksflutningar með fólksbifreiðum

lagafrumvarp

Stjórn og starfræksla póst- og símamála

lagafrumvarp

Aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna

lagafrumvarp

Hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Fiskimálanefnd

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi

lagafrumvarp

Tolllög

lagafrumvarp

Útflutningsgjald

lagafrumvarp

Fiskimálanefnd

lagafrumvarp

Fjárlög 1935

lagafrumvarp

Markaðs- og verðjöfnunarsjóður

lagafrumvarp

Öldubrjótur í Bolungavík

þingsályktunartillaga

Markaðs- og verðjöfnunarsjóður

lagafrumvarp

Fiskimálanefnd

lagafrumvarp

Síldarútvegsnefnd

lagafrumvarp

Söfnunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1935

lagafrumvarp