Eygló Harðardóttir: ræður


Ræður

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Bankamál og skilin milli eldri banka og hinna nýju

umræður utan dagskrár

Aðgerðir í atvinnumálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Aðgengi að menntun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Uppbygging orkufrekra fyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurskurður í mennta- og heilbrigðismálum

störf þingsins

Vandi smærri fjármálafyrirtækja

umræður utan dagskrár

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Kolvetnisstarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Greiðsluvandi einstaklinga og fyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál -- stefna í virkjunarmálum

störf þingsins

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Búvörusamningurinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Breytt skipan gjaldmiðilsmála

(tenging krónunnar við aðra mynt)
þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Skuldbreyting húsnæðislána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldir heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Greiðsluþátttaka almennings í heilbrigðiskerfinu o.fl.

störf þingsins

Endurreisn efnahagslífsins

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Meðferð fyrirtækja á vegum ríkisbankanna

fyrirspurn

Framganga samgönguáætlunar

umræður utan dagskrár

Aðstoð við VBS og Saga Capital

störf þingsins

Orð þingmanns í utandagskrárumræðu -- umræða um dagskrármál -- fundur í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Samskipti ráðamanna á leiðtogafundi í ljósi hryðjuverkalaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 189,75
Andsvar 25 41,28
Flutningsræða 4 15
Grein fyrir atkvæði 1 1,03
Samtals 79 247,06
4,1 klst.