Eygló Harðardóttir: ræður


Ræður

Staða sparisjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Uppboðsmeðferð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Ísland

umræður utan dagskrár

Breytingar á fyrirvörum við Icesave-samninginn o.fl.

störf þingsins

Afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipan ferðamála

(einfaldari málsmeðferð og EES-reglur)
lagafrumvarp

Afturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um Suðvesturlínu

þingsályktunartillaga

Persónukjör -- atvinnumál -- fjárheimildir ríkisstofnana

störf þingsins

Fjármögnun endurbóta á Suðurlandsvegi

fyrirspurn

Staðfesting aðalskipulags Skeiða- og Gnúpverjahrepps

fyrirspurn

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga)
lagafrumvarp

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Persónukjör -- skattahækkanir -- verklagsreglur bankanna -- niðurfærsla húsnæðislána o.fl.

störf þingsins

Jöfnunarsjóður íþróttamála

fyrirspurn

Framhaldsdeild fjölbrautaskóla á Patreksfirði

fyrirspurn

Lán og styrkir frá Evrópusambandinu

fyrirspurn

Ráðningar án auglýsinga -- breytingar á kosningalögum o.fl.

störf þingsins

Staða dreif- og fjarnáms

umræður utan dagskrár

Skipulag þingstarfa

um fundarstjórn

Sóknarfæri í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Kjararáð

(framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Endurreisn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

fyrirspurn

Lánssamningar í erlendri mynt

fyrirspurn

Áhrif fyrningar aflaheimilda

fyrirspurn

Fjárhagsleg endurskipulagning rekstrarhæfra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Kynning á breyttu fyrirkomulagi í 10. bekk

fyrirspurn

Ferðasjóður Íþróttasambands Íslands

fyrirspurn

Stofnun framhaldsskóla í Rangárþingi

fyrirspurn

Stofnun framhaldsskóla í Grindavík

fyrirspurn

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

2. umræða um Icesave og kvöldfundur

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Lögmæti neyðarlaganna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verkaskipting milli heilbrigðisráðuneytis og félags- og tryggingamálaráðuneytis vegna hjúkrunarheimila

umræður utan dagskrár

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Flugsamgöngur til Vestmannaeyja

fyrirspurn

Sjóvarnir við Vík

fyrirspurn

Evrópustaðlar um malbik

fyrirspurn

Sameining Fjármálaeftirlits og Seðlabanka

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Viðvera stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ræðutími í óundirbúnum fyrirspurnum o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Aukning aflaheimilda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ályktun Samfylkingarinnar í Garðabæ -- fjárlagagerð -- skattamál o.fl.

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Efnahagsástandið og brottflutningur af landinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör við fyrirspurnum og fyrirkomulag umræðna

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Hótanir, Evrópusambandið og Icesave

fyrirspurn

Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna

fyrirspurn

Uppbygging dreifnáms og fjarnáms

fyrirspurn

Afgreiðsla viðskiptanefndar á Icesave-frumvarpinu

um fundarstjórn

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf.

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum

þingsályktunartillaga

Gengistryggð lán

umræður utan dagskrár

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Frestun nauðungarsölu og flýtimeðferð einkamála

lagafrumvarp

Heilsutengd ferðaþjónusta -- umhverfisstefna ríkisstjórnarinnar -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Vopnaleit á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Kostnaður vegna starfa erlendra sérfræðinga í Seðlabankanum

fyrirspurn

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Heilsuefling í skólakerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Reglugerð um gjafsókn

fyrirspurn

Umhverfismerki á fisk

fyrirspurn

Ríkislán til VBS og Saga Capital

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Heilsugæsla á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(réttur einstæðra mæðra)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(ársfundir, stjórnir og fjárfestingarstefna sjóða)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(endurgreiðsla gjalds)
lagafrumvarp

Icesave, AGS og efnahagsmál -- öryggismál sjómanna -- nýjar ríkisstofnanir o.fl.

störf þingsins

Fjölmiðlar

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Málefni banka og sparisjóða -- staða námsmanna -- atvinnumál og lífeyrissjóðir

störf þingsins

Starfsstöðvar Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Kynjaskipting barna í íþróttum

fyrirspurn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
lagafrumvarp

Varnarmálalög

(afnám Varnarmálastofnunar)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Staða og fjárhagslegar afleiðingar eldgoss í Eyjafjallajökli

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Legslímuflakk

þingsályktunartillaga

Launakjör seðlabankastjóra -- mótmælendur í Alþingishúsinu -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Forgangsmál ríkisstjórnarinnar í umhverfismálum

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Kynjuð hagstjórn

fyrirspurn

Vistvæn innkaup

fyrirspurn

Sala á HS Orku

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Fækkun ráðuneyta -- afgreiðsla mála í allsherjarnefnd -- LÍN -- orkumál o.fl.

störf þingsins

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Ráðningar án auglýsinga -- vinnulag á þingi -- sveitarstjórnarkosningar o.fl.

störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Styrkir til stjórnmálamanna -- úthlutunarreglur LÍN -- launakjör seðlabankastjóra o.fl.

störf þingsins

Fjárhagsstaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um stjórnlagaþing

um fundarstjórn

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Framhaldsskólar

(skipulag skólastarfs o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(lengri úrskurðarfrestur ráðherra)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Varnarmálalög

(afnám Varnarmálastofnunar)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnarmálalög

(afnám Varnarmálastofnunar)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Skipun nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Umboðsmaður skuldara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnarmálalög

(afnám Varnarmálastofnunar)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 134 631,15
Andsvar 184 322,13
Flutningsræða 9 117,75
Um fundarstjórn 31 36,18
Grein fyrir atkvæði 23 21,52
Um atkvæðagreiðslu 11 10,17
Samtals 392 1138,9
19 klst.