Eygló Harðardóttir: ræður


Ræður

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við skuldastöðu heimilanna, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum

þingsályktunartillaga

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(tímabundin frestun greiðslna)
lagafrumvarp

Atvinnumál á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Skipulagsmál í Suðurkjördæmi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Háskólamál

umræður utan dagskrár

Ný grundvallarstefna Atlantshafsbandalagsins

fyrirspurn

Öryggi Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Samvinnuráð um þjóðarsátt

þingsályktunartillaga

Þing Norðurlandaráðs -- ofanflóðasjóður -- heilbrigðismál o.fl.

störf þingsins

Greinargerð með atkvæði og mál til umræðu

um fundarstjórn

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Ráðherraábyrgð

(upplýsingar veittar á Alþingi)
lagafrumvarp

Bankasýslan og Vestia-málið

umræður utan dagskrár

Bygging nýs fangelsis

um fundarstjórn

Reglugerð um gjafsókn

fyrirspurn

Fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

um fundarstjórn

Uppsögn af hálfu atvinnurekanda

þingsályktunartillaga

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(brottfall ákvæðis um lágmarksfjárhæð)
lagafrumvarp

Endurskipulagning á sérfræðiþjónustu á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(ákvæði um slitameðferð og gjaldþrotaskipti)
lagafrumvarp

Skattaleg staða frjálsra félagasamtaka

fyrirspurn

Tæki og búnaður á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni

fyrirspurn

Neyslustaðall/neysluviðmið

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna og ófjárráða háskólanemar

fyrirspurn

Öryggi á þjóðvegi 1 undir Eyjafjöllum

fyrirspurn

Dýpkunarframkvæmdir í Landeyjahöfn

fyrirspurn

Ný Vestmannaeyjaferja

fyrirspurn

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skortur á heimilislæknum -- gagnaver -- efnahagsspár o.fl.

störf þingsins

Staða Íbúðalánasjóðs

umræður utan dagskrár

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Nýr Icesave-samningur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sameining lífeyrissjóða

fyrirspurn

Heildarlöggjöf um starfsemi frjálsra félagasamtaka

fyrirspurn

Varnarmálastofnun

fyrirspurn

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Rannsókn á Íbúðalánasjóði

þingsályktunartillaga

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Orkuskipti í samgöngum

þingsályktunartillaga

Skipulagslög

(skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags)
lagafrumvarp

Vestia-málið

umræður utan dagskrár

Sala Sjóvár

um fundarstjórn

Afskriftir skulda hjá ríkisstofnunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum)
lagafrumvarp

Landeyjahöfn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framhald umræðu um skýrslu innanríkisráðherra

um fundarstjórn

Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Bann við búrkum

fyrirspurn

Flutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiði

fyrirspurn

Umhverfisstefna

fyrirspurn

Landeyjahöfn og siglingar Herjólfs

umræður utan dagskrár

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar

umræður utan dagskrár

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurreisn bankakerfisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Neysluviðmið

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðslur -- lánshæfismat ríkisins -- bætt stjórnsýsla o.fl.

störf þingsins

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framtíð sparisjóðanna

umræður utan dagskrár

Staða Íbúðalánasjóðs

umræður utan dagskrár

Úrskurður kærunefndar jafnréttismála, nr. 3/2010, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurreisn íslenska bankakerfisins

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(fjárhagsleg endurskipulagning og slit)
lagafrumvarp

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

um fundarstjórn

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(fjárhagsleg endurskipulagning og slit)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Fjölmiðlar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Orð þingmanns í atkvæðaskýringu

um fundarstjórn

Sala sjávarafla o.fl.

(bætt samkeppnisstaða innlendra fiskvinnslustöðva)
lagafrumvarp

Athugasemdir þingmanna

um fundarstjórn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

lagafrumvarp

Flutningur Landhelgisgæslunnar -- fundur nefndar þingmanna og Evrópuþingsins o.fl.

störf þingsins

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurútreikningur lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Landeyjahöfn og næstu skref í samgöngum milli lands og Eyja

umræður utan dagskrár

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Flutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiði

fyrirspurn

Staða minni og meðalstórra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Opinber innkaup

(heimild til útboðs erlendis)
lagafrumvarp

Uppsagnir á Herjólfi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(almenn þjónusta)
þingsályktunartillaga

Endurútreikningur gengistryggðra lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(iðgjald til sjálfstæðrar deildar Tryggingarsjóðs)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópumálefni -- vinnubrögð í nefndum -- svar við fyrirspurn o.fl.

störf þingsins

Landsbókasafn -- Háskólabókasafn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurútreikningur gengistryggðra lána

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(bættur réttur nemenda o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

þingsályktunartillaga

Prófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Staðan í efnahags- og atvinnumálum, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Byrs og Sparisjóðs Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Safnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsbókasafn -- Háskólabókasafn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 115 469,68
Andsvar 80 126,75
Flutningsræða 7 66,28
Grein fyrir atkvæði 21 17,8
Um atkvæðagreiðslu 12 11,97
Um fundarstjórn 3 3,68
Samtals 238 696,16
11,6 klst.