Valgerður Bjarnadóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Framlagning lyklafrumvarps

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lagaumhverfi náttúruverndar

sérstök umræða

Endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(persónukjör þvert á flokka)
lagafrumvarp

Staða kvenna innan lögreglunnar

sérstök umræða

Almenn hegningarlög

(kynvitund)
lagafrumvarp

Umfjöllun nefnda um þingmannamál

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 1. nóvember

Þingsköp Alþingis

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Umræður um störf þingsins 6. nóvember

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar

þingsályktunartillaga

Fjarvera umhverfisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Beiðni þingmanna um upplýsingar

um fundarstjórn

Framganga lögreglunnar gegn mótmælendum í Gálgahrauni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 13. nóvember

Flutningur verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heilbrigðisstéttir, fjölmiðlar o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga fyrstu sex mánuði ársins

sérstök umræða

Aðgerðir til að draga úr reglubyrði atvinnulífsins og efla samkeppni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Ný stofnun um borgaraleg réttindi

sérstök umræða

Málefni RÚV

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Seinkun klukkunnar og bjartari morgnar

þingsályktunartillaga

Kynning á tillögum ríkisstjórnarinnar fyrir stjórnarandstöðuna

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 3. desember

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins og afgreiðsla mála fyrir jól

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Frumvarp um fjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskipta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lyfjalög

(gjaldtökuheimild og samhliða innflutningur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Staða aðildarviðræðna við ESB

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Svört atvinnustarfsemi

sérstök umræða

Hátt vöruverð og málefni smásöluverslunar

sérstök umræða

Viðvera íslenskra ráðherra á vetrarólympíuleikunum

um fundarstjórn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2012

álit nefndar

Upplýsingar um hælisleitendur

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Fjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskipta

(skiptakostnaður)
lagafrumvarp

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Staðgöngumæðrun, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 12. febrúar

Heilbrigðisþjónusta og sjúklingagjöld

sérstök umræða

Raforkustrengur til Evrópu

skýrsla

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Stjórnartillaga um slit aðildarviðræðna við ESB

um fundarstjórn

Þingleg meðferð mála frá utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Úrskurður forseta um stjórnartillögu

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Umræður um dagskrármál fundarins

um fundarstjórn

Þingleg meðferð skýrslu um ESB

um fundarstjórn

Dráttur á svari við fyrirspurn

um fundarstjórn

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Meðferð utanríkismálanefndar á skýrslu um ESB

um fundarstjórn

Umræða um skýrslu utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Beiðni um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Beiðni um hlé á þingfundi

um fundarstjórn

Tilraunir til að ná samkomulagi um þingstörf

um fundarstjórn

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 11. mars

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Starfsáætlun þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannaréttur og gjaldtaka á ferðamannastöðum

sérstök umræða

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. mars

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl.

álit nefndar

Framsaga fyrir skuldaleiðréttingarmálum

um fundarstjórn

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. apríl

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðandi og ríkisendurskoðun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2013--2016

þingsályktunartillaga

Skipulagslög

(bótaákvæði o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

munnleg skýrsla þingmanns

Barnabætur

fyrirspurn

Húsakostur Landspítalans

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(fjárhæð og álagning gjalda)
lagafrumvarp

Framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um lekamálið í innanríkisráðuneytinu

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(nám óháð búsetu)
lagafrumvarp

Brottnám líffæra

(ætlað samþykki)
lagafrumvarp

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 13. maí.

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(fjárhæð og álagning gjalda)
lagafrumvarp

Endurnýjun og uppbygging Landspítala

þingsályktunartillaga

Lekinn í innanríkisráðuneytinu

um fundarstjórn

Frestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandair

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 108 429,63
Andsvar 137 238,05
Flutningsræða 4 49,45
Um fundarstjórn 35 41,15
Um atkvæðagreiðslu 7 6,25
Grein fyrir atkvæði 5 4,42
Samtals 296 768,95
12,8 klst.