Valgerður Bjarnadóttir: ræður


Ræður

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Rannsóknarklasar á sviði taugavísinda og taugahrörnunarsjúkdóma

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 7. október

Þjóðarvá vegna lífsstílstengdra sjúkdóma barna og unglinga

sérstök umræða

Úthlutun menningarstyrkja

sérstök umræða

Þingstörf fram undan

um fundarstjórn

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Ræðutími í umræðum

um fundarstjórn

Fjármögnun byggingar nýs Landspítala

þingsályktunartillaga

Kostnaður vegna gjaldþrotaskipta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirstjórn vísinda og háskóla

fyrirspurn

Mótvægisaðgerðir vegna hugsanlegs gengisfalls íslensku krónunnar

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 4. nóvember

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla lána og niðurfelling)
lagafrumvarp

Byggingarsjóður Landspítala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 18. nóvember

Bætt starfsumhverfi erlendra sérfræðinga

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna

þingsályktunartillaga

Beiðni um fund með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
lagafrumvarp

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsamvinna

sérstök umræða

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Menntamálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(kæruleiðir, einkareknir skólar o.fl.)
lagafrumvarp

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Vopnaburður og valdbeitingarheimildir lögreglunnar

sérstök umræða

Ríkisframlag til Helguvíkurhafnar

fyrirspurn

Reglugerð um vopnabúnað lögreglu

fyrirspurn

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðan á vinnumarkaði og kjör lág- og millitekjuhópa

sérstök umræða

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks

(aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. febrúar

Kosningar til Alþingis

(persónukjör þvert á flokka)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um fjárhagsaðstoð og greiðsluaðlögun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðkoma Íslands að TiSA-viðræðunum

sérstök umræða

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun

um fundarstjórn

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. mars

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Svör við fyrirspurn

um fundarstjórn

Fjárveitingar til háskóla

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Skýrsla um aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs 2014

fyrirspurn

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið

(notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu)
lagafrumvarp

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Fjöldi óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Þjónustusamningur við Samtökin ´78

fyrirspurn

Sérstakt framlag til húsaleigubóta

fyrirspurn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Höfundalög

(EES-reglur, munaðarlaus verk)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. maí

Meðferð trúnaðargagna í innanríkisráðuneyti

skýrsla

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kvöldfundur og umræðuefni fundarins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 20. maí

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Markaðslausnir í sjávarútvegi

sérstök umræða

Ummæli sjávarútvegsráðherra og sameining skóla

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 9. júní

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og samningar um þinglok

um fundarstjórn

Endurskoðun laga nr. 9/2014

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 23. júní

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrningarfrestur í gjaldþrotaskiptum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 1. júlí

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 136 581,35
Andsvar 207 373,73
Um fundarstjórn 44 51,48
Flutningsræða 2 32,23
Um atkvæðagreiðslu 9 8,68
Grein fyrir atkvæði 7 5,33
Samtals 405 1052,8
17,5 klst.