Valgerður Bjarnadóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Viðvera forsætisráðherra í fjárlagaumræðu

um fundarstjórn

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

sérstök umræða

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur til lyfjameðferðar í heilbrigðisþjónustu

sérstök umræða

Vinnubrögð í atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Uppbygging ferðamannastaða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Styrking leikskóla og fæðingarorlofs

þingsályktunartillaga

Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra

(rangar upplýsingar veittar á Alþingi)
lagafrumvarp

Kostnaður vegna gjaldþrotaskipta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Framtíðargjaldmiðill Íslands

þingsályktunartillaga

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Störf þingsins

Fjárhagsvandi tónlistarskólanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afnám verðtryggingar o.fl.

um fundarstjórn

Ósk um viðveru heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Efnahagsleg áhrif af komu flóttamanna

fyrirspurn

Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Beiðni um umræðu um afnám verðtryggingar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Staða fatlaðra nemenda í framhaldsskólum

sérstök umræða

Undirbúningur búvörusamninga og minnkuð tollvernd

fyrirspurn

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Hugmyndir um einkavæðingu Landsbankans

sérstök umræða

Fasteignalán til neytenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
lagafrumvarp

Starfsmannaleigur og félagsleg undirboð

fyrirspurn

Ákvæði um greiðslu sérstakrar framfærsluuppbótar í samræmi við búsetu hér á landi

fyrirspurn

Störf þingsins

Parísarfundurinn um loftslagsmál, munnleg skýrsla umhverfis- og auðlindaráðherra

skýrsla ráðherra

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið

(notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
lagafrumvarp

Listamannalaun

sérstök umræða

Styrkur til kvikmyndar um flóttamenn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skatteftirlit og skattrannsóknir

fyrirspurn

Störf þingsins

Störf þingsins

Sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga

þingsályktunartillaga

Niðurstöður greiningar UNICEF á hag barna og viðbrögð stjórnvalda við þeim

sérstök umræða

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(uppbygging ferðamannastaða)
lagafrumvarp

Verðtrygging og afnám hennar

sérstök umræða

Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2014

álit nefndar

Fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu

þingsályktunartillaga

Framlög í aldarafmælissjóð Háskóla Íslands

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(stöðugleikaframlag)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Arðgreiðsluáform tryggingafélaganna

sérstök umræða

Fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Apótek og lausasala lyfja

fyrirspurn

Skil sérfræðilækna á starfsemisupplýsingum

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Afglæpavæðing vörslu neysluskammta af fíkniefnum

sérstök umræða

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Störf þingsins

Menningarminjar o.fl.

(Þjóðminjastofnun)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

þingsályktunartillaga

Tímasetning kosninga

um fundarstjórn

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Málaskrá ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Rannsóknarnefndir

lagafrumvarp

Kjördagur og áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Kosningar í haust

um fundarstjórn

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum

þingsályktunartillaga

Réttindabrot á vinnumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálastefna 2017--2021

þingsályktunartillaga

Dagsetning kosninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Öryggi ferðamanna

sérstök umræða

Störf þingsins

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum

lagafrumvarp

Rannsókn á mánaðartekjum háskólanema

fyrirspurn

Staða fjölmiðla á Íslandi

sérstök umræða

Starfsemi kampavínsklúbba

sérstök umræða

Aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíðarsýn í skattkerfum og samfélagslegt hlutverk skatta

sérstök umræða

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Þjóðaröryggisráð

lagafrumvarp

Félagsmálaskóli alþýðu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti

lagafrumvarp

Tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda

lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
lagafrumvarp

Tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör þvert á flokka)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál o.fl.

(fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Landlæknir og lýðheilsa

(lýðheilsusjóður)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð neytendalán)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(útboð viðbótarþorskkvóta)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Starfsáætlun sumarþings

um fundarstjórn

Störf þingsins

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(umhverfisvernd, náttúruauðlindir, þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Sala á eignum sem komu til frá slitabúum föllnu bankanna

sérstök umræða

Endurnýjun ökuskírteina eftir 65 ára aldur

fyrirspurn

Störf þingsins

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutdeild sveitarfélaga í svokölluðum bankaskatti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlýsing forseta um skýrslu fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Störf þingsins

Fjármálaleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

sérstök umræða

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins og afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Starfsáætlun og framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka

lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð neytendalán)
lagafrumvarp

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Vaxtagreiðslur af lánum almennings

sérstök umræða

Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.

lagafrumvarp

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 144 649,2
Andsvar 140 254,62
Flutningsræða 13 127,18
Um fundarstjórn 37 43,7
Um atkvæðagreiðslu 14 13,55
Grein fyrir atkvæði 14 9,62
Samtals 362 1097,87
18,3 klst.