Vigdís Hauksdóttir: ræður


Ræður

Skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Staða Hæstaréttar Íslands í ljósi málaferla fyrir landsdómi

umræður utan dagskrár

Kosning saksóknara Alþingis og varasaksóknara, skv. 13. gr. laga nr. 3 19. febr. 1963, sbr. ályktun Alþingis 28. sept. 2010 um málshöfðun gegn ráðherra

kosningar

Staðan í makrílviðræðunum

umræður utan dagskrár

Aðkoma lífeyrissjóðanna að lausn skuldavanda heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Atkvæðagreiðsla á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Svör ráðherra við fyrirspurn

um fundarstjórn

Atvinnumál á Suðurnesjum -- IPA-styrkir ESB -- mannréttindamál í Kína o.fl.

störf þingsins

Aðstoð við fátæka -- mál á dagskrá

um fundarstjórn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Friðarverðlaunahafi Nóbels árið 2010

þingsályktunartillaga

Evrópska efnahagssvæðið

(greiðslur í Þróunarsjóð EFTA)
lagafrumvarp

Lagaskrifstofa Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samvinnuráð um þjóðarsátt

þingsályktunartillaga

Bankasýslan og Vestia-málið

umræður utan dagskrár

Uppsögn fréttamanns hjá RÚV -- atvinnumál -- aðildarumsókn að ESB o.fl.

störf þingsins

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins

þingsályktunartillaga

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(styttra tímamark)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(ákvæði um slitameðferð og gjaldþrotaskipti)
lagafrumvarp

Staða lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

AGS og fjármögnun Íbúðalánasjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Ný þjóðhagsspá -- vinnulag við fjárlagagerð -- meðferðarheimilið í Árbót o.fl.

störf þingsins

Lúganósamningurinn um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum

(gagnkvæm viðurkenning og fullnusta dóma)
lagafrumvarp

Dómstólar

(fjölgun dómara)
lagafrumvarp

Landsdómur

(meðferð máls, hæfi dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Lánshæfismat Íslands -- sameining sjúkrahúsa -- afgreiðsla fjárlaga o.fl.

störf þingsins

Úthlutun sæta á stjórnlagaþing

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(Byggingarstofnun)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Kynning fjárlagafrumvarps í stjórnarflokkunum -- nefndarfundur vegna söluferlis Sjóvár -- veggjöld o.fl.

störf þingsins

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Rannsókn á Íbúðalánasjóði

þingsályktunartillaga

Úrvinnslugjald

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Rannsókn á Íbúðalánasjóði

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(Byggingarstofnun)
lagafrumvarp

Evrópska efnahagssvæðið

(greiðslur í Þróunarsjóð EFTA)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sérregla um félagsaðild)
lagafrumvarp

Evrópska efnahagssvæðið

(greiðslur í Þróunarsjóð EFTA)
lagafrumvarp

Nýting orkuauðlinda -- Vestia-samningarnir -- ESB-viðræður -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Dómstólar

(fjölgun dómara)
lagafrumvarp

Stefna Íslands í málefnum norðurslóða

þingsályktunartillaga

Vestia-málið

umræður utan dagskrár

Úrskurður Hæstaréttar um kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Úrskurður Hæstaréttar um stjórnlagaþing -- íslenskur landbúnaður og ESB -- öryggismál þingsins

störf þingsins

Úrskurður Hæstaréttar -- afgreiðsla máls úr nefnd -- öryggismál

um fundarstjórn

Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Bréf forsætisráðherra til Ríkisendurskoðunar

um fundarstjórn

Málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir alþjóðlegum dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga

þingsályktunartillaga

Sala fyrirtækja í almannaeigu -- Íbúðalánasjóður -- Læknavaktin o.fl.

störf þingsins

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf í þágu þjóðar -- málefni grunnskólans -- skipulagsmál sveitarfélaga o.fl.

störf þingsins

Breytingartillögur og ræðutími í umræðum um Icesave

um fundarstjórn

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu -- dómur yfir níumenningunum o.fl.

störf þingsins

Stjórnlagaþing

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lögreglulög

(afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi)
lagafrumvarp

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu

(afturköllun umsóknar)
þingsályktunartillaga

Synjun forseta Íslands á Icesave-lögunum

umræður utan dagskrár

Lögreglulög

(afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðslur -- lánshæfismat ríkisins -- bætt stjórnsýsla o.fl.

störf þingsins

Staða kjarasamninga á almennum og opinberum markaði

umræður utan dagskrár

Gagnaver -- kosning landskjörstjórnar -- eldsneytisverð og flutningskostnaður o.fl.

störf þingsins

Aðgerðir innanríkisráðherra til að sporna við starfsemi skipulagðra glæpasamtaka hérlendis

umræður utan dagskrár

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Atvinnumál, skattamál o.fl.

störf þingsins

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(verksvið landskjörstjórnar)
lagafrumvarp

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum

skýrsla

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Umsóknir um styrki frá ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Hagvöxtur og kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Mengunarmál aflþynnuverksmiðjunnar Becromal við Eyjafjörð

umræður utan dagskrár

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum -- sanngirnisbætur -- styrkir til stjórnmálaflokka o.fl.

störf þingsins

Framtíð Reykjavíkurflugvallar

umræður utan dagskrár

Framhald ESB-umsóknarferlis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjölmiðlar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnalög og rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(tímalengd nýtingarleyfa og forgangsréttur)
lagafrumvarp

Fjöleignarhús

(leiðsöguhundar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjölmiðlar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunngerð stafrænna landupplýsinga

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Fullgilding Árósasamningsins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Launakjör í Landsbanka Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Flutningur Landhelgisgæslunnar -- fundur nefndar þingmanna og Evrópuþingsins o.fl.

störf þingsins

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstrargrundvöllur gagnavera á Íslandi

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fundur Evrópuþingmanna og alþingismanna -- ummæli þingmanns í fjölmiðlum -- kjarasamningar o.fl.

störf þingsins

Íslensk matvælaframleiðsla og matvælagerð

umræður utan dagskrár

Brottfelling fyrstu laga um Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða minni og meðalstórra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Meðhöndlun úrgangs

(skilakerfi fyrir einnota drykkjarvöruumbúðir og EES-reglur)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hreindýraveiðar)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(gæludýr)
lagafrumvarp

Brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

lagafrumvarp

Umhverfismengun frá fyrirtækjum -- umræða um stjórn fiskveiða -- koma hvítabjarna o.fl.

störf þingsins

Orð fjármálaráðherra -- umræða um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Aðild Íslands að NATO -- efnahagsmál -- Evrópusambandið o.fl.

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópumálefni -- vinnubrögð í nefndum -- svar við fyrirspurn o.fl.

störf þingsins

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Endurútreikningur gengistryggðra lána

fyrirspurn

Skuldalækkun og ábyrgð á húsnæðislánum

fyrirspurn

Áhrif frumvarps um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Losun gróðurhúsalofttegunda

(viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landhelgisgæslan -- uppbygging á Grímsstöðum á Fjöllum o.fl.

störf þingsins

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Breytingar á Stjórnarráðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fullnusta refsinga

(rafrænt eftirlit og samfélagsþjónusta)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppgjör fyrirtækja í erlendri mynt -- Kvikmyndaskóli Íslands -- HS Orka o.fl.

störf þingsins

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurnum -- beiðni um opinn nefndafund

um fundarstjórn

Afskriftir banka og fjármálastofnana á skuldum heimilanna

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 119 729,67
Andsvar 286 489,8
Flutningsræða 7 58,62
Um fundarstjórn 24 26
Um atkvæðagreiðslu 23 20,53
Grein fyrir atkvæði 24 19,9
Samtals 483 1344,52
22,4 klst.