Róbert Marshall: ræður


Ræður

Umræður um störf þingsins 7. október

Umferðaröryggismál

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 8. október

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Uppbygging Vestfjarðavegar

fyrirspurn

Ábyrgðasjóður launa

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Dómur Mannréttindadómstólsins í máli blaðamanns

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 4. nóvember

Endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Orð formanns umhverfis- og samgöngunefndar

um fundarstjórn

Hafnalög

(ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Loftslagsmál

sérstök umræða

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjarvera forsætisráðherra í umræðu um skuldaleiðréttingu

um fundarstjórn

Málefni tónlistarmenntunar

sérstök umræða

Byggingarvörur

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

40 stunda vinnuvika o.fl.

(færsla frídaga að helgum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Verkefnisstjórn rammaáætlunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Beiðni um fund með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Dómstólar

(fjöldi dómara)
lagafrumvarp

Almannavarnir o.fl.

(valdheimildir stjórnvalda o.fl.)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. febrúar

Rannsókn á endurreisn bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. mars

Málefni geðsjúkra fanga

sérstök umræða

Beiðni um þingfund

um fundarstjórn

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Afgreiðsla atvinnuveganefndar á rammaáætlun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 17. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni um komu ráðherra á fund atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Hagavatnsvirkjun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Norrænt merki fyrir sjálfbæra ferðamannastaði

fyrirspurn

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Verndun Torfajökulssvæðis og fleiri svæða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 14. apríl

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Heimildir lögreglu til símhlerana

sérstök umræða

Nýtt vegstæði yfir há-Holtavörðuheiði

fyrirspurn

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Úttekt á erlendum áhrifaþáttum bankahrunsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þjónustusamningur við Samtökin ´78

fyrirspurn

Fjarskiptamál

sérstök umræða

Höfundalög

(EES-reglur, munaðarlaus verk)
lagafrumvarp

Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkefnisstjórn rammaáætlunar

fyrirspurn

Stefna í friðlýsingum

fyrirspurn

Staðan á vinnumarkaði

sérstök umræða

Vernd afhjúpenda

fyrirspurn

Fjarvera ráðherra í fyrirspurn

um fundarstjórn

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. maí

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræðuliðir

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 13. maí

Umræðuefni dagsins

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Breyting á starfsáætlun

um fundarstjórn

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Hvammsvirkjun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 28. maí

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum

(heildarlög, strangari reglur)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum

(heildarlög, strangari reglur)
lagafrumvarp

Fundur forseta með formönnum þingflokka

um fundarstjórn

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Kynning á frumvörpum um afnám gjaldeyrishafta

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 9. júní

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og samningar um þinglok

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Ný starfsáætlun

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 23. júní

Orð þingmanna í garð hver annars

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 153 493,28
Andsvar 125 209,42
Um fundarstjórn 38 43,78
Flutningsræða 3 29,2
Um atkvæðagreiðslu 27 26,78
Grein fyrir atkvæði 12 11,98
Samtals 358 814,44
13,6 klst.