Tryggvi Þór Herbertsson: ræður


Ræður

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Staða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Mögulegt lán frá Norðmönnum óháð AGS

umræður utan dagskrár

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Greiðslubyrði af Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Álversuppbygging á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Ummæli í utandagskrárumræðu -- loftslagsráðstefna -- þjóðgarðurinn Snæfellsjökull -- lán OR

störf þingsins

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg endurskipulagning rekstrarhæfra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Vextir af Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vísun Icesave aftur til nefndar

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skattlagning á ferðaþjónustuna

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Vextir af Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ræðutími í óundirbúnum fyrirspurnum o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn

(breyting ýmissa laga og EES-reglur)
lagafrumvarp

Bókhald

(hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(lengri frestur til að höfða riftunarmál)
lagafrumvarp

Þjónustuviðskipti á innri markaði EES

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Ummæli sem féllu í umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Afgreiðsla viðskiptanefndar á Icesave-frumvarpinu

um fundarstjórn

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(gildistími samningsins og stimpilgjald)
lagafrumvarp

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Kjararáð

(framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Kjararáð

(framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum

umræður utan dagskrár

Tengsl Icesave við endurreisn efnahagslífsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri

(skuldbreyting)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Skuldavandi ungs barnafólks

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Bygging nýs Landspítala við Hringbraut

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tryggingagjald

(Starfsendurhæfingarsjóður)
lagafrumvarp

Fjárveitingar til framkvæmda -- réttindi skuldara -- fjármálakreppa í Grikklandi o.fl.

störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Forgangsmál ríkisstjórnarinnar í umhverfismálum

umræður utan dagskrár

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Afnám gjaldeyrishafta

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Skilmálabreytingar veðtryggðra lánssamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna bifreiðakaupa

(greiðsluaðlögun bílalána)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Störf skilanefnda bankanna

umræður utan dagskrár

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn, vatnalög, stjórnlagaþing

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Samvinnuráð um þjóðarsátt

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Áhrif dóms Hæstaréttar um gengistryggingu lána, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hæstaréttardómum um gengistryggð lán

um fundarstjórn

Tekjuskattur

(skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
lagafrumvarp

Stefna í uppbyggingu í orkumálum

umræður utan dagskrár

Hagvöxtur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Niðurstaða nefndar um fiskveiðikerfið -- afstaða Sjálfstæðisflokksins til AGS o.fl.

störf þingsins

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 98 645,67
Andsvar 145 241,82
Um fundarstjórn 27 27,72
Grein fyrir atkvæði 20 19,08
Um atkvæðagreiðslu 12 11,3
Flutningsræða 2 9,12
Samtals 304 954,71
15,9 klst.