Tryggvi Þór Herbertsson: ræður


Ræður

Skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjárlagafrumvarpið -- skuldaleiðrétting

störf þingsins

Atvinnumál á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Formleg innleiðing fjármálareglu

(vöxtur ríkisútgjalda)
þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Atvinnuuppbygging og orkunýting í Þingeyjarsýslum

(tafarlausar viðræður við Alcoa og Bosai Mineral Group)
þingsályktunartillaga

Ný þjóðhagsspá -- vinnulag við fjárlagagerð -- meðferðarheimilið í Árbót o.fl.

störf þingsins

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Orkuveita Reykjavíkur

(fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
lagafrumvarp

Setning neyðarlaga til varnar almannahag

þingsályktunartillaga

Heimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskóla

þingsályktunartillaga

Hækkun vaxtaálags á fyrirtæki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

(nýr samningur um orkusölu)
lagafrumvarp

Orkuveita Reykjavíkur

(fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
lagafrumvarp

Orkuskipti í samgöngum

þingsályktunartillaga

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar

umræður utan dagskrár

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(frestun á greiðslu gjalds)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hækkandi olíuverði

umræður utan dagskrár

Vatnajökulsþjóðgarður -- framtíð krónunnar -- atvinnumál á Flateyri o.fl.

störf þingsins

Framkvæmdir í Þingeyjarsýslu í ljósi sameiginlegs umhverfismats

umræður utan dagskrár

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

NATO, Líbía og afstaða VG -- kjarasamningar -- gjaldeyrishöft o.fl.

störf þingsins

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð

(tímabundin lækkun skatta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Uppbygging orkufreks iðnaðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Vatnalög og rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(tímalengd nýtingarleyfa og forgangsréttur)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Rekstrargrundvöllur gagnavera á Íslandi

umræður utan dagskrár

Heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattbyrði og skattahækkanir

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ríkisframlag til bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(uppboð aflaheimilda)
lagafrumvarp

Tillaga um rannsókn á Icesave

um fundarstjórn

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Losun gróðurhúsalofttegunda

(viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málfrelsi þingmanna -- Magma-málið

um fundarstjórn

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 58 474,05
Andsvar 111 170,47
Flutningsræða 4 31,97
Um fundarstjórn 20 23,08
Um atkvæðagreiðslu 15 16,22
Grein fyrir atkvæði 9 8,98
Samtals 217 724,77
12,1 klst.