Sigríður Ingibjörg Ingadóttir: ræður


Ræður

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(gildistími samningsins og stimpilgjald)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Verkaskipting milli heilbrigðisráðuneytis og félags- og tryggingamálaráðuneytis vegna hjúkrunarheimila

umræður utan dagskrár

Vinnubrögð á þingi -- atvinnumál -- skuldsetning og hagvöxtur

störf þingsins

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- skattamál -- nauðungarsölur -- vinnubrögð við fjárlög

störf þingsins

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Skipan skilanefnda bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða fjármála heimilanna

umræður utan dagskrár

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Tillögur starfshóps um kynbundinn launamun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heillaóskir til litháísku þjóðarinnar

þingsályktunartillaga

Sanngirnisbætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl.

(ein hjúskaparlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjuskattur

(ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis)
lagafrumvarp

Stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs

(undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána)
lagafrumvarp

Fullgilding mansalsbókunar við Palermó-samninginn

þingsályktunartillaga

Umboðsmaður skuldara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur

(gildistími ákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur o.fl.)
lagafrumvarp

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(greiðsluskylda vegna fræðslusjóða)
lagafrumvarp

Hjúskaparlöggjöf -- samstarf við AGS -- iðnaðarmálagjald o.fl.

störf þingsins

Skerðing lífeyrisréttinda og staða opinberu lífeyrissjóðanna

umræður utan dagskrár

Barnaverndarlög

(markvissara barnaverndarstarf)
lagafrumvarp

Vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afnám gjaldeyrishafta

umræður utan dagskrár

Ráðningar án auglýsinga -- vinnulag á þingi -- sveitarstjórnarkosningar o.fl.

störf þingsins

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur

(gildistími ákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur o.fl.)
lagafrumvarp

Húsaleigulög o.fl.

(fækkun úrskurðar- og kærunefnda)
lagafrumvarp

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Styrkir til stjórnmálamanna -- úthlutunarreglur LÍN -- launakjör seðlabankastjóra o.fl.

störf þingsins

Fjárhagsstaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(greiðsluskylda vegna fræðslusjóða)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur, aukin vernd launamanna)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(ótímabundin úrræði, fyrirsvar laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota

(ráðstöfun eignar til veðhafa)
lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota

(ráðstöfun eignar til veðhafa)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna í uppbyggingu í orkumálum

umræður utan dagskrár

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 64 209,15
Andsvar 72 121,27
Flutningsræða 3 24,18
Grein fyrir atkvæði 4 3,67
Um atkvæðagreiðslu 3 1,72
Samtals 146 359,99
6 klst.