Sigríður Ingibjörg Ingadóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Skuldaniðurfærsla fyrir leigjendur og búseturéttarhafa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 17. september

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Stefnumótun í heilsugæslu

sérstök umræða

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningur við meðferðarheimilið Háholt

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 8. október

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. október

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

ADHD-teymi geðsviðs Landspítala

fyrirspurn

Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(reglugerðarheimild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 22. október

Fjármögnun byggingar nýs Landspítala

þingsályktunartillaga

Staða barnaverndar í landinu

sérstök umræða

Fjármögnun byggingar nýs Landspítala

þingsályktunartillaga

Orð forsætisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Mótvægisaðgerðir vegna hugsanlegs gengisfalls íslensku krónunnar

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla lána og niðurfelling)
lagafrumvarp

Verkfall lækna

sérstök umræða

Mat á heildarhagsmunum vegna hvalveiða

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Beiðni um fund með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins á spurningum um verðtryggingu, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Almannatryggingar

(bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Niðurstaða fundar forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaradeila lækna og ríkisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Ríkisframlag til Helguvíkurhafnar

fyrirspurn

Lögregla og drónar

fyrirspurn

Umönnunargreiðslur

fyrirspurn

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Framtíðarfyrirkomulag notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar

sérstök umræða

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu

sérstök umræða

Framlög til háskólastarfs

fyrirspurn

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. febrúar

Ungt fólk og fyrstu íbúðarkaup

sérstök umræða

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Lífeyrismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks

(aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
lagafrumvarp

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vísun máls til nefndar

um fundarstjórn

Afnám verðtryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Innanlandsflug

sérstök umræða

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Hjúkrunarheimili og þjónusta við aldraða

sérstök umræða

Uppbygging húsnæðis Landspítala

fyrirspurn

Endurhæfingarþjónusta við aldraða

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 3. mars

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Umræður um störf þingsins 17. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 18. mars

Beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 24. mars

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. mars

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Námslánaskuldir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Samráð um frumvörp um húsnæðismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör við fyrirspurn

um fundarstjórn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Verkföll í heilbrigðiskerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vitnað í orðaskipti á lokuðum nefndarfundi

um fundarstjórn

Fjöldi óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Þjónustusamningur við Samtökin ´78

fyrirspurn

Sérstakt framlag til húsaleigubóta

fyrirspurn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 28. apríl

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Húsaleigulög

(réttarstaða leigjanda og leigusala)
lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög

(réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfjagát, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
lagafrumvarp

Staðan á vinnumarkaði

sérstök umræða

Fjarvera ráðherra í fyrirspurn

um fundarstjórn

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Intersex

fyrirspurn

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræðuefni dagsins

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Stuðningskerfi til að auðvelda för hreyfihamlaðs fólks

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvörp um húsnæðismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Húsnæðismál

sérstök umræða

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Frumvörp um húsnæðismál og ríkisfjármálaáætlun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Frestun umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn

(hugverkaréttindi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Slysatryggingar almannatrygginga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Slysatryggingar almannatrygginga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra við umræður

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Uppsagnir í heilbrigðiskerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 23. júní

Orð þingmanna í garð hver annars

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 24. júní

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 191 767,62
Andsvar 216 382,5
Um fundarstjórn 46 53,9
Flutningsræða 4 32,17
Um atkvæðagreiðslu 17 17,78
Grein fyrir atkvæði 9 9,3
Samtals 483 1263,27
21,1 klst.