Þór Saari: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Endurheimtur á innstæðum Icesave-reikninganna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosning aðalmanns í bankaráð Seðlabanka Íslands í stað Magnúsar Árna Skúlasonar til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 26. gr. laga nr. 36 22. maí 2001 um Seðlabanka Íslands

Mögulegt lán frá Norðmönnum óháð AGS

umræður utan dagskrár

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða Landsvirkjunar og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Staða landsbyggðarinnar

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Atvinnu- og skattamál -- samgöngur -- lífeyrissjóðir

störf þingsins

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálaeftirlitið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðslur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álversuppbygging á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Vextir og verðtrygging

(hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga)
lagafrumvarp

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Aukning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Samningsveð

(fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa)
lagafrumvarp

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla Icesave-málsins úr nefnd -- vinnulag á Alþingi

störf þingsins

2. umræða um Icesave og kvöldfundur

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Vinnubrögð á þingi -- atvinnumál -- skuldsetning og hagvöxtur

störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Ráðstöfun hlutafjár ríkisbankanna o.fl.

störf þingsins

Ríkisútgjöld og skattar -- heilbrigðisþjónusta -- vinnulag á þingi -- fjárlagagerð -- styrkir ESB

störf þingsins

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf.

lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf.

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Kosning fimm manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins ohf. til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 8. gr. laga nr. 6 1. febrúar 2007, um Ríkisútvarpið ohf.

kosningar

Staða fjármála heimilanna

umræður utan dagskrár

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Aðildarviðræður við ESB -- skuldaaðlögun fyrirtækja -- stjórnsýsluúttektir

störf þingsins

Gengistryggð lán

umræður utan dagskrár

Birting skjala og annarra upplýsinga um ákvörðun um stuðning Íslands við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg staða Álftaness og annarra sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Færeyingar og EFTA -- verklagsreglur bankanna -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Samskipti íslenskra stjórnvalda og erindreka við fulltrúa bandarískra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Dómstólar

(reglur um skipun dómara)
lagafrumvarp

Málefni RÚV

umræður utan dagskrár

Afgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Mótun efnahagsáætlunar sem tryggir velferð og stöðugleika án aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

þingsályktunartillaga

Atvinnu- og efnahagsmál -- þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave

störf þingsins

Afnám verðtryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosning eins varamanns í stjórn Ríkisútvarpsins ohf. í stað Evu Bjarnadóttur, fram að næsta aðalfundi, skv. 8. gr. laga nr. 6/2007, um Ríkisútvarpið

kosningar

Peningamálastefna Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Staðan að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Staða atvinnuveganna

umræður utan dagskrár

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Kjaramál flugvirkja

(bann við vinnustöðvunum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi ECA í Keflavík -- almannavarnir á Suðurlandi -- atvinnuuppbygging o.fl.

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(landið eitt kjördæmi)
lagafrumvarp

Úttekt á virkjunarkostum fyrir álframleiðslu

þingsályktunartillaga

Stöðugleikasáttmálinn

umræður utan dagskrár

Styrkir til stjórnmálaflokka -- sjávarútvegsmál -- beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

störf þingsins

Sanngirnisbætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Neyðaráætlun vegna eldgoss -- málefni LSR -- tengsl stjórnmálaflokka og fjölmiðla o.fl.

störf þingsins

Eldsumbrotin á Suðurlandi, yfirlýsing ríkisstjórnarinnar

skýrsla ráðherra

Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Hjúskaparlöggjöf -- samstarf við AGS -- iðnaðarmálagjald o.fl.

störf þingsins

Staða og fjárhagslegar afleiðingar eldgoss í Eyjafjallajökli

umræður utan dagskrár

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Þingsályktunartillaga um ákæru á hendur mótmælendum

um fundarstjórn

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Afnám gjaldeyrishafta

umræður utan dagskrár

Fækkun ráðuneyta -- afgreiðsla mála í allsherjarnefnd -- LÍN -- orkumál o.fl.

störf þingsins

Sanngirnisbætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dómstólar

(reglur um skipun dómara)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Dómstólar

(reglur um skipun dómara)
lagafrumvarp

Sanngirnisbætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða atvinnumála

umræður utan dagskrár

Ráðningar án auglýsinga -- vinnulag á þingi -- sveitarstjórnarkosningar o.fl.

störf þingsins

Árás ísraelsks herskips á skipalest með hjálpargögn

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Styrkir til stjórnmálamanna -- úthlutunarreglur LÍN -- launakjör seðlabankastjóra o.fl.

störf þingsins

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Fjárhagsstaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um stjórnlagaþing

um fundarstjórn

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálaflokka -- ríkisfjármál -- fækkun ráðuneyta o.fl.

störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhrif dóms Hæstaréttar um gengistryggingu lána, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjölmiðlaumhverfi á Íslandi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í uppbyggingu í orkumálum

umræður utan dagskrár

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Þátttaka lífeyrissjóðanna í atvinnulífinu

umræður utan dagskrár

Niðurstaða nefndar um fiskveiðikerfið -- afstaða Sjálfstæðisflokksins til AGS o.fl.

störf þingsins

Orð þingmanna í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Meðferð einkamála

(málsóknarfélög)
lagafrumvarp

Útlendingar

(hælismál)
lagafrumvarp

Auglýsingaskilti utan þéttbýlis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahags- og skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(gerð kjörseðils, uppgjör kosningar o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 137 801,28
Andsvar 157 234,75
Flutningsræða 2 32,62
Grein fyrir atkvæði 34 23,63
Um fundarstjórn 20 19,75
Um atkvæðagreiðslu 17 15,58
Samtals 367 1127,61
18,8 klst.