Lilja Rafney Magnúsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Staða og öryggi í fjarskiptum á landsbyggðinni og uppbygging háhraðatengingar í dreifbýli

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 16. september

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. september

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stefnumótun í heilsugæslu

sérstök umræða

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Efling heilbrigðisþjónustu, menntakerfis og velferðarþjónustu

þingsályktunartillaga

Starfsemi Aflsins á Norðurlandi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgöngumál á Vestfjörðum

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 23. september

Bráðaaðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 24. september

Umræður um störf þingsins 7. október

Umræður um störf þingsins 8. október

Línuívilnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkeppni í mjólkuriðnaði

sérstök umræða

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. október

Takmarkað aðgengi að framhaldsskólum

sérstök umræða

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. október

Umræður um störf þingsins 22. október

Staða barnaverndar í landinu

sérstök umræða

Fjármögnun byggingar nýs Landspítala

þingsályktunartillaga

Sala fasteigna og skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. nóvember

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Hjúkrunarheimilið Eyri á Ísafirði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hafnalög

(ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Millilandaflug um Vestmannaeyjaflugvöll og Ísafjarðarflugvöll

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 18. nóvember

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Beiðni um fund með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Niðurstaða fundar forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Samgöngumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Umræður um störf þingsins 27. janúar

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Umræður um störf þingsins 4. febrúar

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Staðan á vinnumarkaði og kjör lág- og millitekjuhópa

sérstök umræða

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks

(aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
lagafrumvarp

Úthlutun byggðakvóta til ferðaþjónustuaðila

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 17. febrúar

Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Heimild fulltrúa Vestnorræna ráðsins til að senda fyrirspurnir til ráðherra

þingsályktunartillaga

Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Innanlandsflug

sérstök umræða

Framhald umræðu um raforkumál

um fundarstjórn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 3. mars

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. mars

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Efling veikra byggða

sérstök umræða

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Ívilnunarsamningur við Matorku

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 24. mars

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. mars

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 14. apríl

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. apríl

Málefni Íslandspósts

sérstök umræða

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
lagafrumvarp

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Fjöldi óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 28. apríl

Húsaleigulög

(réttarstaða leigjanda og leigusala)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Innflutningur dýra

(erfðaefni holdanautgripa)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl.

(umsjón og útgreiðsla beingreiðslna)
lagafrumvarp

Fjarskiptamál

sérstök umræða

Byggðaáætlun og sóknaráætlanir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðan á vinnumarkaði

sérstök umræða

Fjarvera ráðherra í fyrirspurn

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Efling brothættra byggða og byggðafesta veiðiheimilda

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 12. maí

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 20. maí

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Markaðslausnir í sjávarútvegi

sérstök umræða

Ummæli sjávarútvegsráðherra og sameining skóla

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 22. maí

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Breyting á starfsáætlun

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Frestun umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 27. maí

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. maí

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Fundur forseta með formönnum þingflokka

um fundarstjórn

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 2. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 9. júní

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 10. júní

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 23. júní

Orð þingmanna í garð hver annars

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 24. júní

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Staðan í landbúnaði eftir verkfall dýralækna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Byggðaáætlun og sóknaráætlanir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(erfðaefni holdanautgripa)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl.

(umsjón og útgreiðsla beingreiðslna)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(erfðaefni holdanautgripa)
lagafrumvarp

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(erfðaefni holdanautgripa)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Stjórn fiskveiða

(tilfærsla á viðmiðun aflareynslu, ráðstöfun makríls)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 223 1033,5
Andsvar 258 461,28
Um fundarstjórn 59 68,67
Grein fyrir atkvæði 37 40,82
Flutningsræða 3 25,48
Um atkvæðagreiðslu 21 24,68
Samtals 601 1654,43
27,6 klst.