Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Breytingar á fyrirvörum við Icesave-samninginn o.fl.

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit og björgunarstörf á Norður-Atlantshafi

fyrirspurn

Bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Aukning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Framhaldsdeild fjölbrautaskóla á Patreksfirði

fyrirspurn

Framlög til menningarmála

fyrirspurn

Lán og styrkir frá Evrópusambandinu

fyrirspurn

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlýsing um fyrningu aflaheimilda

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ræðutími í óundirbúnum fyrirspurnum o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ályktun Samfylkingarinnar í Garðabæ -- fjárlagagerð -- skattamál o.fl.

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(djúpfryst svínasæði)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Kennarastarfið

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflaráðgefandi nefnd)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(vísindaveiðar)
lagafrumvarp

Árlegur vestnorrænn dagur

þingsályktunartillaga

Vestnorræn nemendaskipti milli menntastofnana á framhaldsskólastigi

þingsályktunartillaga

Skýrsla sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Vestfirðir sem vettvangur kennslu í sjávarútvegsfræðum o.fl.

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi ECA í Keflavík -- almannavarnir á Suðurlandi -- atvinnuuppbygging o.fl.

störf þingsins

Styrkir til stjórnmálaflokka -- sjávarútvegsmál -- beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

störf þingsins

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Neyðaráætlun vegna eldgoss -- málefni LSR -- tengsl stjórnmálaflokka og fjölmiðla o.fl.

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Öryggismál sjómanna

umræður utan dagskrár

Reglugerð um strandveiðar

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(stuðningur við bændur á náttúruhamfarasvæðum)
lagafrumvarp

Fækkun ráðuneyta -- afgreiðsla mála í allsherjarnefnd -- LÍN -- orkumál o.fl.

störf þingsins

Staða atvinnumála

umræður utan dagskrár

Ráðningar án auglýsinga -- vinnulag á þingi -- sveitarstjórnarkosningar o.fl.

störf þingsins

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Erfðabreyttar lífverur

(EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu)
lagafrumvarp

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurstaða nefndar um fiskveiðikerfið -- afstaða Sjálfstæðisflokksins til AGS o.fl.

störf þingsins

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 41 243,33
Andsvar 86 129,73
Flutningsræða 5 41,75
Grein fyrir atkvæði 6 5,12
Um atkvæðagreiðslu 4 4,18
Um fundarstjórn 1 1,1
Samtals 143 425,21
7,1 klst.