Ásbjörn Óttarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Fækkun opinberra starfa

fyrirspurn

Aðsetur embættis ríkisskattstjóra

fyrirspurn

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða Landsvirkjunar og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Staða garðyrkjunnar -- Icesave

störf þingsins

Meðferð sakamála

(frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
lagafrumvarp

Dómstólar

(sameining héraðsdómstóla)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Málefni Sementsverksmiðjunnar

fyrirspurn

Ný samgöngumiðstöð í Reykjavík

fyrirspurn

Vextir og verðtrygging

(hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga)
lagafrumvarp

Ummæli í utandagskrárumræðu -- loftslagsráðstefna -- þjóðgarðurinn Snæfellsjökull -- lán OR

störf þingsins

Aukning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Jöfnunarsjóður íþróttamála

fyrirspurn

Framhaldsdeild fjölbrautaskóla á Patreksfirði

fyrirspurn

Framlög til menningarmála

fyrirspurn

Lán og styrkir frá Evrópusambandinu

fyrirspurn

Ráðningar án auglýsinga -- breytingar á kosningalögum o.fl.

störf þingsins

Staða dreif- og fjarnáms

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlýsing um fyrningu aflaheimilda

þingsályktunartillaga

Starfsemi skattstofa á landsbyggðinni

fyrirspurn

Áhrif fyrningar aflaheimilda

fyrirspurn

Launabónusar -- Icesave -- umsókn að ESB -- kyndingarkostnaður

störf þingsins

Sameining rannsóknarnefnda samgönguslysa

fyrirspurn

Eyðing refs

fyrirspurn

Framtíðaruppbygging á Vestfjarðavegi í kjölfar dóms Hæstaréttar

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Vísun Icesave aftur til nefndar

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ræðutími í óundirbúnum fyrirspurnum o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Hækkun tryggingagjalds og afkoma sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Breytingar á frítekjumarki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Ráðstöfun hlutafjár ríkisbankanna o.fl.

störf þingsins

Flutningur verkefna til sýslumannsins á Patreksfirði

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Ríkisútgjöld og skattar -- heilbrigðisþjónusta -- vinnulag á þingi -- fjárlagagerð -- styrkir ESB

störf þingsins

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Vitamál

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa

(öryggi frístundaskipa)
lagafrumvarp

Vitamál

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstöfun tekna af VS-afla

fyrirspurn

Togararall

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflaráðgefandi nefnd)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Aðildarviðræður við ESB -- skuldaaðlögun fyrirtækja -- stjórnsýsluúttektir

störf þingsins

Stuðningur við atvinnulaus ungmenni

fyrirspurn

Störf viðræðunefndar um einkaframkvæmdir

fyrirspurn

Úttekt á aflareglu

fyrirspurn

Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg staða Álftaness og annarra sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Vestfirðir sem vettvangur kennslu í sjávarútvegsfræðum o.fl.

þingsályktunartillaga

Heilsutengd ferðaþjónusta -- umhverfisstefna ríkisstjórnarinnar -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Skattahækkanir -- atvinnumál -- ESB

störf þingsins

Atvinnu- og efnahagsmál -- þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave

störf þingsins

Icesave, AGS og efnahagsmál -- öryggismál sjómanna -- nýjar ríkisstofnanir o.fl.

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(byggðakvóti)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(skil á fjármálaupplýsingum)
lagafrumvarp

Málefni banka og sparisjóða -- staða námsmanna -- atvinnumál og lífeyrissjóðir

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaramál flugvirkja

(bann við vinnustöðvunum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi ECA í Keflavík -- almannavarnir á Suðurlandi -- atvinnuuppbygging o.fl.

störf þingsins

Landflutningalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(tilfærsla aflaheimilda)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálaflokka -- sjávarútvegsmál -- beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

störf þingsins

Starfsstöðvar Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Lögskráning sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Bygging nýs Landspítala við Hringbraut

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(ný úrræði fyrir einstaklinga í greiðsluerfiðleikum)
lagafrumvarp

Skelrækt

fyrirspurn

Varnarlínur sauðfjárvarnarsvæða

fyrirspurn

Markmið með aflareglu

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(skil á fjármálaupplýsingum)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Fjárveitingar til framkvæmda -- réttindi skuldara -- fjármálakreppa í Grikklandi o.fl.

störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Strandveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Öryggismál sjómanna

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afnám gjaldeyrishafta

umræður utan dagskrár

Fækkun ráðuneyta -- afgreiðsla mála í allsherjarnefnd -- LÍN -- orkumál o.fl.

störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Ráðningar án auglýsinga -- vinnulag á þingi -- sveitarstjórnarkosningar o.fl.

störf þingsins

Gjaldeyrismál og tollalög

(flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(réttarstaða skuldara)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir

lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bygging nýs Landspítala við Hringbraut

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingakerfum ríkisins

þingsályktunartillaga

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Tekjuskattur

(skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
lagafrumvarp

Bygging nýs Landspítala við Hringbraut

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingakerfum ríkisins

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hafnalög

(innheimta aflagjalds)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(tilfærsla aflaheimilda)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir

lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 127 865,43
Andsvar 275 468,23
Flutningsræða 4 38,85
Grein fyrir atkvæði 16 13,05
Um fundarstjórn 9 9,88
Um atkvæðagreiðslu 4 3,27
Samtals 435 1398,71
23,3 klst.