Ásbjörn Óttarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Fjárlagafrumvarpið -- skuldaleiðrétting

störf þingsins

Frjálsar veiðar á rækju

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Efnahagur Byggðastofnunar

fyrirspurn

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Fjárhagsstaða sveitarfélaganna

umræður utan dagskrár

Samvinnuráð um þjóðarsátt

þingsályktunartillaga

Reykjavíkurflugvöllur

fyrirspurn

Gæðaeftirlit með rannsóknum

fyrirspurn

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(brottfall ákvæðis um lágmarksfjárhæð)
lagafrumvarp

Sérgreining landshlutanna sem vettvangur rannsókna, kennslu og atvinnuþróunar

þingsályktunartillaga

Flutningur málefna fatlaðra yfir til sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
lagafrumvarp

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Opinber innkaup

(heimild til útboðs erlendis)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vetrarþjónusta Vegagerðarinnar utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Dýpkunarframkvæmdir í Landeyjahöfn

fyrirspurn

Starfsemi og rekstur náttúrustofa

fyrirspurn

Ofanflóðavarnir í Neskaupstað

fyrirspurn

Veiðar á mink og ref

fyrirspurn

Takmarkanir á dragnótaveiðum

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Málefni fatlaðra

(flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sérregla um félagsaðild)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(breyting ýmissa laga vegna sameiningar ráðuneyta)
lagafrumvarp

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(gjaldtökuheimild fyrir tíðniúthlutanir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(endurgreiðsla skatts af refa- og minkaveiðum)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(gegnsæ hlutafélög)
lagafrumvarp

Skipun starfshóps um ofbeldi maka gegn konum frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur

(skilyrði sjómannaafsláttar)
lagafrumvarp

Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Rannsókn samgönguslysa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu -- dómur yfir níumenningunum o.fl.

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(aflaráðgefandi nefnd)
lagafrumvarp

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu

(afturköllun umsóknar)
þingsályktunartillaga

Ferðamálaáætlun 2011--2020

þingsályktunartillaga

Rannsókn á stöðu heimilanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veggjöld og samgönguframkvæmdir

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
lagafrumvarp

Lækkun flutningskostnaðar

fyrirspurn

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Rekstur innanlandsflugs

fyrirspurn

Framkvæmdir í vegamálum á Suðvesturhorninu

fyrirspurn

Beiting reiknilíkans við fjárveitingar til framhaldsskóla

fyrirspurn

Uppsagnir ríkisstarfsmanna

fyrirspurn

Atvinnumál, skattamál o.fl.

störf þingsins

Staða atvinnumála

umræður utan dagskrár

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2009

lagafrumvarp

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Menntun og atvinnusköpun ungs fólks

þingsályktunartillaga

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl.

(afnám stofnunarinnar)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(skrotóbak)
lagafrumvarp

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Uppbygging á Vestfjarðavegi

(veglagning út með Þorskafirði um Teigsskóg)
lagafrumvarp

Fullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl.

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2011

þingsályktunartillaga

Landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Vatnalög og rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(tímalengd nýtingarleyfa og forgangsréttur)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(ársfundur og stjórnarmenn)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2009

lagafrumvarp

Fullgilding Árósasamningsins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vaðlaheiðargöng

fyrirspurn

Lokafjárlög 2009

lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- verklag í nefndum -- ríkisfjármál

störf þingsins

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)
lagafrumvarp

Uppbygging Vestfjarðavegar

fyrirspurn

Flutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiði

fyrirspurn

Sjúkratryggingar

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdaátak í vegamálum á árunum 2011--2013

þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(almenn þjónusta)
þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(rafræn útgáfa)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 116 1062,33
Andsvar 323 558,37
Um fundarstjórn 11 12,58
Grein fyrir atkvæði 11 9,95
Um atkvæðagreiðslu 8 7,65
Flutningsræða 1 5,23
Samtals 470 1656,11
27,6 klst.