Oddný G. Harðardóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Staða fangelsismála og framtíðarsýn

sérstök umræða

Nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi

þingsályktunartillaga

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 2. nóvember

Afgreiðsla fjáraukalaga

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 16. nóvember

Umræður um störf þingsins 29. nóvember

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Staða framhaldsskólanna

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 16. desember

Efling tónlistarnáms

(nám óháð búsetu)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(gjaldtaka)
lagafrumvarp

Efling tónlistarnáms

(nám óháð búsetu)
lagafrumvarp

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Skattlagning fjármagns

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting ýmissa ákvæða)
lagafrumvarp

Kjararáð og Stjórnarráð Íslands

(skrifstofustjórar, launaviðmið)
lagafrumvarp

Einkavæðing banka og fjármálafyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orkuskipti í samgöngum

skýrsla

Heildstæð orkustefna fyrir Ísland

skýrsla

Staða lífeyrissjóðanna, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Áætlun fjárlaga ársins 2012

sérstök umræða

Skuldamál heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eignarhald ríkisins á fyrirtækjum

fyrirspurn

Fjar- og dreifkennsla

fyrirspurn

Tollar og vörugjöld

fyrirspurn

Áminningar gagnvart opinberum starfsmönnum

fyrirspurn

Ráðstafanir gegn skattsvikum

fyrirspurn

Álögur á eldsneyti

fyrirspurn

Virðisaukaskattur á barnaföt

fyrirspurn

Hlutfall skatta og gjalda til ríkissjóðs af útsöluverði bensíns og dísilolíu

fyrirspurn

Þróun raforkuverðs

fyrirspurn

Markaðsverkefnið ,,Ísland -- allt árið``

fyrirspurn

Hof á Akureyri og fjárframlög úr ríkissjóði

fyrirspurn

Íþróttaferðamennska

fyrirspurn

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Skuldbindingar ríkissjóðs sem ekki eru nefndar í fjárlögum eða fjáraukalögum

sérstök umræða

Vaðlaheiðargöng

sérstök umræða

Skipan ferðamála

(stjórnsýsla og aukið öryggi ferðamanna)
lagafrumvarp

Uppbygging orkufreks iðnaðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárfestingar erlendra aðila og auðlindagjald í orkugeiranum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afleiðingar veiðileyfagjalds

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattlagning neikvæðra vaxta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Auðlindagjöld

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frekari aðgerðir gegn svartri atvinnustarfsemi

fyrirspurn

Erlend lán hjá Byggðastofnun

fyrirspurn

Aðgerðir til lækkunar á húshitunarkostnaði

fyrirspurn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Málefni Farice

sérstök umræða

Auðlegðarskattur, eignarnám og skattlagning

fyrirspurn

Flugvildarpunktar

fyrirspurn

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, frádráttarákvæði)
lagafrumvarp

Upprunaábyrgð á raforku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Umsagnir um rammaáætlun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umgjörð ríkisfjármála

sérstök umræða

Almennar stjórnmálaumræður

Lokun útibúa Landsbankans á landsbyggðinni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eigendastefna Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Veiðigjald og eignir Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Veiðigjald og forsendur fjárlaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skert þjónusta við landsbyggðina

sérstök umræða

Skattstofn veiðileyfagjalds

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eignir SpKef

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tap ríkissjóðs vegna fjármálafyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Uppgjör SpKef og Landsbankans

sérstök umræða

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 55 137,62
Flutningsræða 22 124,35
Svar 34 109,65
Andsvar 61 77,07
Um fundarstjórn 2 1,27
Um atkvæðagreiðslu 1 0,73
Grein fyrir atkvæði 1 0,62
Samtals 176 451,31
7,5 klst.