Bjartmar Guðmundsson: ræður


Ræður

Brunatryggingar utan Reykjavíkur

lagafrumvarp

Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Sala eyðijarðarinnar Litla-Gerðis í Grýtubakkahreppi

lagafrumvarp

Sala hluta úr landi ríkisjarðarinnar Vorsabæjar og eignarnámsheimild á lóðum

lagafrumvarp

Sala eyðijarðarinnar Litla-Gerðis í Grýtubakkahreppi

lagafrumvarp

Sala eyðijarðarinnar Hálshúsa í Reykjarfjarðarhreppi

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Sala eyðijarðarinnar Efri-Vallar í Gaulverjabæjarhreppi

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Kollaleiru

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Skógrækt

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarvara

lagafrumvarp

Stofnun búnaðarmálasjóðs

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Gufuskála í Gerðahreppi

lagafrumvarp

Stækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar

lagafrumvarp