Bjartmar Guðmundsson: ræður


Ræður

Landsbókasafn Íslands

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Fjallskil o.fl.

lagafrumvarp

Sala Úlfarsfells í Helgafellssveit

lagafrumvarp

Breytingar á lausaskuldum bænda í föst lán

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Sala Hauganesslands

lagafrumvarp

Fjallskil o.fl.

lagafrumvarp

Sala Þykkvabæjar I í Landbroti

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp