Bjartmar Guðmundsson: ræður


Ræður

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Náttúruvernd á vatnasviði Mývatns og Laxár

(takmarkaða í Suður-Þingeyjarsýslu)
lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Náttúruvernd á vatnasviði Mývatns og Laxár

(takmarkaða í Suður-Þingeyjarsýslu)
lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sala Neðri-Brekku í Saurbæjarhreppi

(heimild ríkisstj., í Saurbæjarhreppi, Dalasýslu)
lagafrumvarp

Uppeldisstyrkur búfjár vegna kals í túnum

(eða grasbrests í túnum)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(landnám, ræktun og byggingar í sveitum)
lagafrumvarp

Girðingalög

(viðauka við 10/1965)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Girðingalög

(viðauka við 10/1965)
lagafrumvarp

Listasafn Íslands

lagafrumvarp

Menningarsjóður og menntamálaráð

lagafrumvarp

Vísindasjóður

lagafrumvarp

Sala hluta úr jörðinni Kollafirði

(heimild ríkisstj. að selja í Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu)
lagafrumvarp