Unnur Brá Konráðsdóttir: ræður


Ræður

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Nauðungarsala

(frestun nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 24. september

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Kennitöluflakk

sérstök umræða

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Gerð framkvæmdaáætlunar til langs tíma um uppbyggingu heilbrigðiskerfisins

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Orð formanns umhverfis- og samgöngunefndar

um fundarstjórn

Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll

þingsályktunartillaga

Skuldaleiðrétting ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Umræður um störf þingsins 10. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Dómstólar

(fjöldi dómara)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Orlof húsmæðra

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála

(flýtimeðferð)
lagafrumvarp

Samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum

þingsályktunartillaga

Heimild fulltrúa Vestnorræna ráðsins til að senda fyrirspurnir til ráðherra

þingsályktunartillaga

Vísun máls til nefndar

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Vestnorræna ráðið 2014

skýrsla

Nauðungarsala

(frestun nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Auknar rannsóknarheimildir lögreglu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 4. mars

Málefni geðsjúkra fanga

sérstök umræða

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Heimildir lögreglu til símhlerana

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn

(aðlægt belti)
lagafrumvarp

Staðan á vinnumarkaði

sérstök umræða

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Fyrirkomulag náms til stúdentsprófs

sérstök umræða

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Jafnréttissjóður Íslands

þingsályktunartillaga

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Meðferð sakamála og lögreglulög

(skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála o.fl.

(aukin skilvirkni, einfaldari reglur)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um erfðir og skipti á dánarbúum

lagafrumvarp

Dómstólar

(fjöldi hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála og lögreglulög

(skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta

(nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Lögræðislög

(réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(nálgunarbann)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(guðlast)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(nálgunarbann)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 147,05
Andsvar 44 54,13
Flutningsræða 11 35,58
Grein fyrir atkvæði 10 8,93
Um fundarstjórn 8 7,75
Um atkvæðagreiðslu 5 4,4
Samtals 127 257,84
4,3 klst.