Gunnar Bragi Sveinsson: ræður


Ræður

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Nýting orkulinda til orkufreks iðnaðar og stöðugleikasáttmálinn

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Breytingar á fyrirvörum við Icesave-samninginn o.fl.

störf þingsins

Fjárhagsstaða Landsvirkjunar og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Afturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um Suðvesturlínu

þingsályktunartillaga

Staða skuldara -- persónukjör -- stuðningur við Icesave

störf þingsins

Staða landsbyggðarinnar

umræður utan dagskrár

Svör við spurningum Evrópusambandsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Atvinnu- og skattamál -- samgöngur -- lífeyrissjóðir

störf þingsins

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Vextir og verðtrygging

(hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga)
lagafrumvarp

Ummæli í utandagskrárumræðu -- loftslagsráðstefna -- þjóðgarðurinn Snæfellsjökull -- lán OR

störf þingsins

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Fundarstjórnarumræða og dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Aukning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Íslandsstofa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsveð

(fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Sérstakt fjárframlag til sparisjóða

fyrirspurn

Ráðningar án auglýsinga -- breytingar á kosningalögum o.fl.

störf þingsins

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsing um fyrningu aflaheimilda

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla Icesave-málsins úr nefnd -- vinnulag á Alþingi

störf þingsins

Fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi

þingsályktunartillaga

Staða minni hluthafa

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Skjálfandafljóts

þingsályktunartillaga

Áhrif fyrningar aflaheimilda

fyrirspurn

Launabónusar -- Icesave -- umsókn að ESB -- kyndingarkostnaður

störf þingsins

Ferðasjóður Íþróttasambands Íslands

fyrirspurn

Eyðing refs

fyrirspurn

Framtíðaruppbygging á Vestfjarðavegi í kjölfar dóms Hæstaréttar

umræður utan dagskrár

2. umræða um Icesave og kvöldfundur

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Launakröfur á hendur Landsbanka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Vísun Icesave aftur til nefndar

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Reykjavíkurflugvöllur -- verklagsreglur bankanna -- Suðvesturlína o.fl.

störf þingsins

Héraðsdómarar og rekstur dómstóla

fyrirspurn

Verkefni héraðsdómstóla

fyrirspurn

Fækkun héraðsdómstóla

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Icesave og bréf frá Gordon Brown -- orð forsætisráðherra um virkjanir

störf þingsins

Skattlagning á ferðaþjónustuna

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Skattamál, viðvera ráðherra og framhald kvöldfundar

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Slökkvilið Reykjavíkurflugvallar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ræðutími í óundirbúnum fyrirspurnum o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnubrögð á þingi -- atvinnumál -- skuldsetning og hagvöxtur

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Rannsókn samgönguslysa

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Hlutur heilbrigðisráðherra í mótmælum í janúar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Dómstólar

(tímabundin fjölgun dómara)
lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Ráðstöfun hlutafjár ríkisbankanna o.fl.

störf þingsins

Afgreiðsla viðskiptanefndar á Icesave-frumvarpinu

um fundarstjórn

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Skuldavandi heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Icesave -- veggjöld -- málefni RÚV o.fl.

störf þingsins

Fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

um fundarstjórn

Raforka til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Aðildarviðræður við ESB -- skuldaaðlögun fyrirtækja -- stjórnsýsluúttektir

störf þingsins

Gengistryggð lán

umræður utan dagskrár

Sóknaráætlun til eflingar atvinnulífi og samfélagi um land allt

þingsályktunartillaga

Frestun nauðungarsölu og flýtimeðferð einkamála

lagafrumvarp

Færeyingar og EFTA -- verklagsreglur bankanna -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Samskipti íslenskra stjórnvalda og erindreka við fulltrúa bandarískra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Stjórnsýslubreytingar vegna mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu

fyrirspurn

Útboð Vegagerðarinnar

fyrirspurn

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda

þingsályktunartillaga

Mótun efnahagsáætlunar sem tryggir velferð og stöðugleika án aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

þingsályktunartillaga

Atvinnu- og efnahagsmál -- þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave

störf þingsins

Matvæli og fæðuöryggi á Íslandi

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands og samvinnufélög

(innlánsstofnanir)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(byggðakvóti)
lagafrumvarp

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Málefni banka og sparisjóða -- staða námsmanna -- atvinnumál og lífeyrissjóðir

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálaflokka -- sjávarútvegsmál -- beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Kólumbíu o.fl.

þingsályktunartillaga

Neyðaráætlun vegna eldgoss -- málefni LSR -- tengsl stjórnmálaflokka og fjölmiðla o.fl.

störf þingsins

Lögreglulög

(fækkun lögregluumdæma o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfestingarsamningar og atvinnugreinar

fyrirspurn

Skelrækt

fyrirspurn

Varnarlínur sauðfjárvarnarsvæða

fyrirspurn

Markmið með aflareglu

fyrirspurn

Orð seðlabankastjóra um innstæðutryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hjúskaparlöggjöf -- samstarf við AGS -- iðnaðarmálagjald o.fl.

störf þingsins

Raforkulög

(flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Íslandsstofa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sameining á bráðamóttöku Landspítala

fyrirspurn

Fjárveitingar til framkvæmda -- réttindi skuldara -- fjármálakreppa í Grikklandi o.fl.

störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Öryggismál sjómanna

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Launakjör seðlabankastjóra -- mótmælendur í Alþingishúsinu -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Umræður á þingi -- skaðabætur vegna bankahruns -- hvalveiðar o.fl.

störf þingsins

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Uppgjörsmál gamla Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálamanna -- úthlutunarreglur LÍN -- launakjör seðlabankastjóra o.fl.

störf þingsins

Markaðsátak í ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálaflokka -- ríkisfjármál -- fækkun ráðuneyta o.fl.

störf þingsins

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Aðild Íslands að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mat á umhverfisáhrifum

(lengri úrskurðarfrestur ráðherra)
lagafrumvarp

Staða hestatengdrar starfsemi í kjölfar hrossapestarinnar

umræður utan dagskrár

Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Erfðabreyttar lífverur

(EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings)
lagafrumvarp

Afgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(byggðakvóti)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(tilfærsla aflaheimilda)
lagafrumvarp

Hvalveiðar Íslendinga og sjávarútvegsstefna ESB

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hæstaréttardómum um gengistryggð lán

um fundarstjórn

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við væntanlegum dómi Hæstaréttar um gengistryggð lán

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lausn Icesave-deilunnar -- gagnaver í Reykjanesbæ -- breytingar á ríkisstjórn

störf þingsins

Niðurstaða nefndar um fiskveiðikerfið -- afstaða Sjálfstæðisflokksins til AGS o.fl.

störf þingsins

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 178 837,53
Andsvar 218 371,87
Um fundarstjórn 65 70,65
Grein fyrir atkvæði 22 19,2
Flutningsræða 2 8,7
Um atkvæðagreiðslu 8 6,47
Samtals 493 1314,42
21,9 klst.