Gunnar Bragi Sveinsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Skaðabótamál á hendur Bretum vegna beitingar hryðjuverkalaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

þingsályktunartillaga

Fjárframlög utan fjárlagafrumvarpsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands

skýrsla

Eignarhald útlendinga í sjávarútvegi -- orð fjármálaráðherra hjá BBC -- aðgerðir NATO í Líbíu o.fl.

störf þingsins

Dýravernd

sérstök umræða

Stöðugleiki í efnahagsmálum

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(skýrara bann við auglýsingum)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(tímabundin skerðing kennslutíma)
lagafrumvarp

Stytting þjóðvegarins milli höfuðborgarsvæðisins og Norðausturlands

þingsályktunartillaga

Úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins

þingsályktunartillaga

Raforkumál á Vestfjörðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir viðeigandi dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga

þingsályktunartillaga

Frekari niðurskurður í velferðarmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aukaframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

sérstök umræða

Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 9. nóvember

Vestfjarðavegur 60

sérstök umræða

Lengd þingfundar og umræða um fjáraukalög

um fundarstjórn

Umræða um sparisjóði

um fundarstjórn

Beiðni um sérstaka umræðu um sparisjóði

um fundarstjórn

3. umr. um fjáraukalög og salan á Byr

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 16. nóvember

Samningar um sölu Byrs

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 29. nóvember

Afsökunarbeiðni þingmanns

um fundarstjórn

Viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Kröfur Hagsmunasamtaka heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Þriðja skýrsla eftirlitsnefndar um sértæka skuldaaðlögun

sérstök umræða

Landsvirkjun o.fl.

(eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 2. desember

Ósakhæfir fangar á Íslandi og aðbúnaður þeirra fyrr og nú

sérstök umræða

Ályktun Íslenskrar málnefndar 2011 um stöðu tungunnar

sérstök umræða

Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 6. desember

Forsendur fjárlaga og þingskjöl

um fundarstjórn

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Útgreiðsla til Icesave-kröfuhafa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Agi í ríkisfjármálum

sérstök umræða

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingar á ESB og aðildarumsókn Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. desember

Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna)
lagafrumvarp

Umskipunarhöfn í tengslum við norðurslóðasiglingar

fyrirspurn

Tollvernd landbúnaðarvara og IPA-styrkir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 18. janúar

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Formennska í Samfylkingunni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. janúar

Upplýsingalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimila og fyrirtækja

sérstök umræða

Umræða um skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 31. janúar

Viðbrögð heilbrigðisyfirvalda vegna frétta um iðnaðarsílikon í brjóstapúðum

sérstök umræða

Innflutningur dýra

(gæludýr)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 1. febrúar

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Staða heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2022

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 3. febrúar

Atvinnustefna ríkisstjórnarinnar

sérstök umræða

Orkuskipti í samgöngum

skýrsla

Félagsleg aðstoð

(bifreiðastyrkir hreyfihamlaðra)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 14. febrúar

Heildstæð orkustefna fyrir Ísland

skýrsla

Umræður um störf þingsins 15. febrúar

Yfirlýsing viðskiptaþings og fundur með forsvarsmönnum sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dómur Hæstaréttar um gjaldeyrislán, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Staða lífeyrissjóðanna, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Skuldamál heimilanna og málefni Fjármálaeftirlitsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsumhverfi sjávarútvegsins

sérstök umræða

Breytingartillaga og kostnaðarmat við 6. mál

um fundarstjórn

Meðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 22. febrúar

Meðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Frekari aðkoma stjórnlagaráðs að vinnu við stjórnarskrá

um fundarstjórn

Hugsanleg þátttaka þingmanna í búsáhaldabyltingunni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heilbrigðisþjónusta í heimabyggð

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 29. febrúar

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 13. mars

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 14. mars

Netfærsla af nefndarfundi

um fundarstjórn

Almenn niðurfærsla á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila og afnám verðtryggingar

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(hesthús)
lagafrumvarp

Vaðlaheiðargöng

sérstök umræða

Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra við umræðu

um fundarstjórn

Fjárfestingar erlendra aðila og auðlindagjald í orkugeiranum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 28. mars

Frumvörp um stjórn fiskveiða og veiðigjöld

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðtryggð lán Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tvíhliða viðskiptasamningar við Kína og fleiri ríki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Trúnaðarupplýsingar af nefndarfundi

um fundarstjórn

Erlend lán hjá Byggðastofnun

fyrirspurn

Aðgerðir til lækkunar á húshitunarkostnaði

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 17. apríl

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 18. apríl

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Sameining háskóla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli ráðherra um breytingar á Stjórnarráðinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Afbr. skv. 3. mgr. 37. gr. þingskapa

afbrigði um dagskrármál

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 11. maí

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Skilyrði fyrir stuðningi við ríkisstjórn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins

lagafrumvarp

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Öryggi lögreglumanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 24. maí

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Fjárfestingaráætlun fyrir Ísland 2013--2015, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Þingmál um IPA-styrki

um fundarstjórn

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Forgangsröðun ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræðurnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 31. maí

Tekjustofnar sveitarfélaga

(hesthús)
lagafrumvarp

Umræður um veiðigjöld og frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(hesthús)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. júní

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 6. júní

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. júní

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurreisn SpKef

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna um beina erlenda fjárfestingu

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Heiðurslaun listamanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Heiðurslaun listamanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 13. júní

Uppgjör SpKef og Landsbankans

sérstök umræða

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 15. júní

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Matvæli

(heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins

lagafrumvarp

Grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 201 1000,5
Andsvar 370 659,98
Flutningsræða 9 45,2
Um fundarstjórn 26 28,2
Grein fyrir atkvæði 20 16,33
Um atkvæðagreiðslu 14 11,47
Samtals 640 1761,68
29,4 klst.