Margrét Tryggvadóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Forgangsröðun í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðslur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga)
lagafrumvarp

Staða efnahagsmála í kjölfar vaxtaákvörðunar Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Samningsveð

(fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa)
lagafrumvarp

Persónukjör -- skattahækkanir -- verklagsreglur bankanna -- niðurfærsla húsnæðislána o.fl.

störf þingsins

Staða dreif- og fjarnáms

umræður utan dagskrár

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum

umræður utan dagskrár

Lög um greiðslujöfnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Breytingar á fæðingarorlofi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010

lagafrumvarp

Kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða fjármála heimilanna

umræður utan dagskrár

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Staða atvinnulausra

umræður utan dagskrár

Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum

þingsályktunartillaga

Gengistryggð lán

umræður utan dagskrár

Skerðing skatttekna vegna gengistaps fyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni RÚV

umræður utan dagskrár

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum

umræður utan dagskrár

Afgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda

þingsályktunartillaga

Mótun efnahagsáætlunar sem tryggir velferð og stöðugleika án aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

þingsályktunartillaga

Hámarksmagn transfitusýra í matvælum

þingsályktunartillaga

Réttarbætur fyrir transfólk

þingsályktunartillaga

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Heilsugæsla á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(réttur einstæðra mæðra)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(ársfundir, stjórnir og fjárfestingarstefna sjóða)
lagafrumvarp

Staðan að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjölmiðlar

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Þjónustu- og öryggisstig löggæslu á Íslandi

umræður utan dagskrár

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(landið eitt kjördæmi)
lagafrumvarp

Stöðugleikasáttmálinn

umræður utan dagskrár

Skattgreiðslur af skuldaniðurfellingu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldavandi ungs barnafólks

umræður utan dagskrár

Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl.

(ein hjúskaparlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Viðbragðsáætlun fyrir flug vegna eldgosa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Skerðing lífeyrisréttinda og staða opinberu lífeyrissjóðanna

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Forgangsmál ríkisstjórnarinnar í umhverfismálum

umræður utan dagskrár

Viðbrögð iðnaðarráðherra við yfirvofandi bankakreppu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(víðari heimild til að leita greiðsluaðlögunar)
lagafrumvarp

Staða atvinnumála

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf skilanefnda bankanna

umræður utan dagskrár

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(réttarstaða skuldara)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl.

(ein hjúskaparlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Skipun nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Áhrif dóms Hæstaréttar um gengistryggingu lána, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 83 276,7
Andsvar 71 81,17
Grein fyrir atkvæði 14 6,08
Flutningsræða 1 5,1
Um fundarstjórn 6 4,4
Um atkvæðagreiðslu 5 2,75
Ber af sér sakir 1 0,37
Samtals 181 376,57
6,3 klst.