Magnús Orri Schram: ræður


Ræður

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Ísland

umræður utan dagskrár

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Atvinnu- og skattamál -- samgöngur -- lífeyrissjóðir

störf þingsins

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands

þingsályktunartillaga

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Fundarstjórnarumræða og dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Persónukjör -- skattahækkanir -- verklagsreglur bankanna -- niðurfærsla húsnæðislána o.fl.

störf þingsins

Áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum

umræður utan dagskrár

Fjárhagsleg endurskipulagning rekstrarhæfra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Skattlagning á ferðaþjónustuna

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ályktun Samfylkingarinnar í Garðabæ -- fjárlagagerð -- skattamál o.fl.

störf þingsins

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- skattamál -- nauðungarsölur -- vinnubrögð við fjárlög

störf þingsins

Úrvinnslugjald

(frestun gjalds)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Icesave -- veggjöld -- málefni RÚV o.fl.

störf þingsins

Endurkoma fyrri stjórnenda í viðskiptalífið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gengistryggð lán

umræður utan dagskrár

Fjárhagsleg staða Álftaness og annarra sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Færeyingar og EFTA -- verklagsreglur bankanna -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Heilsutengd ferðaþjónusta -- umhverfisstefna ríkisstjórnarinnar -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum

umræður utan dagskrár

Skattahækkanir -- atvinnumál -- ESB

störf þingsins

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Úttekt á gjaldmiðilsmálum

þingsályktunartillaga

Peningamálastefna Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Icesave, AGS og efnahagsmál -- öryggismál sjómanna -- nýjar ríkisstofnanir o.fl.

störf þingsins

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Málefni banka og sparisjóða -- staða námsmanna -- atvinnumál og lífeyrissjóðir

störf þingsins

Virðisaukaskattur

(bílaleigubílar)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálaflokka -- sjávarútvegsmál -- beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

störf þingsins

Fjárreiður ríkisins

(áminningarkerfi)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fækkun ráðuneyta -- afgreiðsla mála í allsherjarnefnd -- LÍN -- orkumál o.fl.

störf þingsins

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar

(EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálaflokka -- ríkisfjármál -- fækkun ráðuneyta o.fl.

störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Staða hestatengdrar starfsemi í kjölfar hrossapestarinnar

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 41 165,6
Andsvar 98 124,23
Flutningsræða 3 24,82
Um atkvæðagreiðslu 11 7,1
Grein fyrir atkvæði 9 6,32
Um fundarstjórn 6 3,73
Samtals 168 331,8
5,5 klst.