Sigurður Ingi Jóhannsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jöfnun námskostnaðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða garðyrkjunnar -- Icesave

störf þingsins

Aðild að fríverslunarbandalagi Norður-Ameríku og Mexíkó

fyrirspurn

Gæsla hagsmuna Íslands í Norðurhöfum

fyrirspurn

Fjármögnun endurbóta á Suðurlandsvegi

fyrirspurn

Staðfesting aðalskipulags Flóahrepps

fyrirspurn

Staðfesting aðalskipulags Skeiða- og Gnúpverjahrepps

fyrirspurn

Eftirlit og björgunarstörf á Norður-Atlantshafi

fyrirspurn

Úrbætur í fangelsismálum

fyrirspurn

Álversuppbygging á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(gildistími samningsins og stimpilgjald)
lagafrumvarp

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

(undanþága frá lögum um frístundabyggð)
lagafrumvarp

Aukning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Innflutningur dýra

(djúpfryst svínasæði)
lagafrumvarp

Íslandsstofa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa)
lagafrumvarp

Skilaskylda á ferskum matvörum

þingsályktunartillaga

Flutningur málefna fatlaðra til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(djúpfryst svínasæði)
lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

(undanþága frá lögum um frístundabyggð)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Skipulagsmál og atvinnuuppbygging

óundirbúinn fyrirspurnatími

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Atvinnumál, úrskurður umhverfisráðherra o.fl.

störf þingsins

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Atvinnustefna ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða atvinnulausra

umræður utan dagskrár

Fjárhagsleg staða Álftaness og annarra sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum

umræður utan dagskrár

Lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda

þingsályktunartillaga

Mótun efnahagsáætlunar sem tryggir velferð og stöðugleika án aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

þingsályktunartillaga

Heilsugæsla á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða atvinnuveganna

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Íslandsstofa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi ECA í Keflavík -- almannavarnir á Suðurlandi -- atvinnuuppbygging o.fl.

störf þingsins

Stöðugleikasáttmálinn

umræður utan dagskrár

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Eldsumbrotin á Suðurlandi, yfirlýsing ríkisstjórnarinnar

skýrsla ráðherra

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hjúskaparlöggjöf -- samstarf við AGS -- iðnaðarmálagjald o.fl.

störf þingsins

Staða og fjárhagslegar afleiðingar eldgoss í Eyjafjallajökli

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Reglugerð um strandveiðar

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(strandveiðigjald)
lagafrumvarp

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Ferjusiglingar frá Bretlandseyjum til og frá Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Launakjör seðlabankastjóra -- mótmælendur í Alþingishúsinu -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Hvatningarverkefni til að efla innlenda framleiðslu

þingsályktunartillaga

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við afleiðingum eldgosa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afnám gjaldeyrishafta

umræður utan dagskrár

Bjargráðasjóður og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(stuðningur við bændur á náttúruhamfarasvæðum)
lagafrumvarp

Ráðningar án auglýsinga -- vinnulag á þingi -- sveitarstjórnarkosningar o.fl.

störf þingsins

Árás ísraelsks herskips á skipalest með hjálpargögn

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(skipulag skólastarfs o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Staða hestatengdrar starfsemi í kjölfar hrossapestarinnar

umræður utan dagskrár

Sameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands

lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Erfðabreyttar lífverur

(EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(byggðakvóti)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Erfðabreyttar lífverur

(EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings)
lagafrumvarp

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 89 659,23
Andsvar 128 221,35
Flutningsræða 3 33,93
Grein fyrir atkvæði 24 24,25
Um fundarstjórn 14 15,83
Um atkvæðagreiðslu 9 9,3
Samtals 267 963,89
16,1 klst.