Sigurður Ingi Jóhannsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Skipulagsmál sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Rannsókn á einkavæðingu bankanna

þingsályktunartillaga

Rannsókn á Íbúðalánasjóði

þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurnum -- vinnulag á þingi -- lög um greiðsluaðlögun o.fl.

störf þingsins

Staðan í makrílviðræðunum

umræður utan dagskrár

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja

lagafrumvarp

Frjálsar veiðar á rækju

umræður utan dagskrár

Atvinnumál á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Samvinnuráð um þjóðarsátt

þingsályktunartillaga

Ráðherraábyrgð

(upplýsingar veittar á Alþingi)
lagafrumvarp

Bygging nýs fangelsis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Úthafsrækjuveiðar og svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Bygging nýs fangelsis

um fundarstjórn

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ný þjóðhagsspá -- vinnulag við fjárlagagerð -- meðferðarheimilið í Árbót o.fl.

störf þingsins

Efnahagsmál -- málefni fatlaðs drengs -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Takmarkanir á dragnótaveiðum

umræður utan dagskrár

Mótgreiðsluframlag ríkisins í Lífeyrissjóð bænda

umræður utan dagskrár

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Nýr Icesave-samningur

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Skortur á heimilislæknum -- gagnaver -- efnahagsspár o.fl.

störf þingsins

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnumál á Suðurnesjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Orka í jörð í Þingeyjarsýslum

fyrirspurn

Aukin verkefni eftirlitsstofnana

fyrirspurn

Kostnaðargreining á spítölum

fyrirspurn

Birting upplýsinga í ævisögu -- leiðrétting ummæla -- samspil menntamála og atvinnumála o.fl.

störf þingsins

Velferðarkerfið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra

(lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(gjaldtökuheimild fyrir tíðniúthlutanir)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra

(lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Nýting orkuauðlinda -- Vestia-samningarnir -- ESB-viðræður -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Úrskurður Hæstaréttar um stjórnlagaþing -- íslenskur landbúnaður og ESB -- öryggismál þingsins

störf þingsins

Göngubrú yfir Ölfusá

þingsályktunartillaga

Íslenskur landbúnaður og ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

HS Orka, stefna og stjórnsýsla ríkisstjórnarinnar í málinu

umræður utan dagskrár

Framkvæmd þingsályktunar um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis, munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gistináttaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirbúningur og framkvæmd náttúruverndaráætlunar

fyrirspurn

Stefna varðandi framkvæmdir

fyrirspurn

Dýpkunarframkvæmdir í Hornafjarðarhöfn

fyrirspurn

Landeyjahöfn og siglingar Herjólfs

umræður utan dagskrár

Málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir alþjóðlegum dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga

þingsályktunartillaga

Sala fyrirtækja í almannaeigu -- Íbúðalánasjóður -- Læknavaktin o.fl.

störf þingsins

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lög um gerð aðalskipulags

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma, ráðherraábyrgð

um fundarstjórn

Störf í þágu þjóðar -- málefni grunnskólans -- skipulagsmál sveitarfélaga o.fl.

störf þingsins

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Dómur Hæstaréttar um skipulag Flóahrepps

umræður utan dagskrár

Orð fjármálaráðherra

um fundarstjórn

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðslur -- lánshæfismat ríkisins -- bætt stjórnsýsla o.fl.

störf þingsins

Veggjöld og samgönguframkvæmdir

umræður utan dagskrár

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Staða atvinnumála

umræður utan dagskrár

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Hernaður Gaddafís gegn líbísku þjóðinni og viðbrögð alþjóðasamfélagsins

umræður utan dagskrár

Úrskurður kærunefndar jafnréttismála

um fundarstjórn

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurskoðun á tekjum af Lottói

umræður utan dagskrár

Stjórnlagaþing

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Endurskoðun stefnu ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kostnaður við sölu Landsbanka Íslands o.fl.

fyrirspurn

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

fyrirspurn

Fækkun bænda

fyrirspurn

Þjónusta dýralækna

fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
lagafrumvarp

Vaðlaheiðargöng

fyrirspurn

Lokafjárlög 2009

lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- verklag í nefndum -- ríkisfjármál

störf þingsins

Fundur Evrópuþingmanna og alþingismanna -- ummæli þingmanns í fjölmiðlum -- kjarasamningar o.fl.

störf þingsins

Íslensk matvælaframleiðsla og matvælagerð

umræður utan dagskrár

Uppbygging Vestfjarðavegar

fyrirspurn

Flutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiði

fyrirspurn

Schengen-samstarfið

fyrirspurn

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Uppbygging á friðlýstum svæðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um opinn nefndarfund

um fundarstjórn

Göngubrú yfir Markarfljót

þingsályktunartillaga

Frumvarp um innstæðutryggingar -- samkeppnishæfi Íslands -- stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs

umræður utan dagskrár

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Formsatriði við framlagningu frumvarpa

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðstoð við bændur á gossvæðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra -- framlagning frumvarpa fyrir sumarhlé

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópumálefni -- vinnubrögð í nefndum -- svar við fyrirspurn o.fl.

störf þingsins

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Endurskoðun aflareglu við fiskveiðar

fyrirspurn

Rekstrarstaða sauðfjárræktenda og mjólkurframleiðenda

fyrirspurn

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
lagafrumvarp

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Uppbygging fangelsismála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarsamstarfið -- sala Sjóvár -- nefndarfundir -- ESB o.fl.

störf þingsins

Matvælaöryggi og tollamál

umræður utan dagskrár

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Beiðni um opinn nefndarfund

um fundarstjórn

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í viðræðum við Evrópusambandið í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 133 649,43
Andsvar 136 228,57
Um fundarstjórn 14 16,73
Flutningsræða 3 15,4
Grein fyrir atkvæði 14 12,53
Um atkvæðagreiðslu 12 11,5
Samtals 312 934,16
15,6 klst.