Sigurður Ingi Jóhannsson: ræður


Ræður

Fjárhagsstaða heimilanna -- málefni háskólanna -- ráðning forstjóra Bankasýslunnar o.fl.

störf þingsins

Staða fangelsismála og framtíðarsýn

sérstök umræða

Eignarhald útlendinga í sjávarútvegi -- orð fjármálaráðherra hjá BBC -- aðgerðir NATO í Líbíu o.fl.

störf þingsins

Dýravernd

sérstök umræða

Námsárangur drengja í skólum

fyrirspurn

Staðfesting aðalskipulags

fyrirspurn

Efling græna hagkerfisins á Íslandi

þingsályktunartillaga

Sókn í atvinnumálum

þingsályktunartillaga

Skuldaúrvinnsla lánastofnana -- tjón af manngerðum jarðskjálftum -- aðgerðir í efnahagsmálum o.fl.

störf þingsins

Matvæli

(tímabundið starfsleyfi)
lagafrumvarp

Matvæli

(takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 1. nóvember

Aukaframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

sérstök umræða

Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 9. nóvember

Opinber þjónusta í Þingeyjarsýslum

fyrirspurn

Skattur á umhverfisvænt eldsneyti

fyrirspurn

Verknámshús við Fjölbrautaskóla Suðurlands

fyrirspurn

Bjargráðasjóður

fyrirspurn

Staðfesting á aðalskipulagi Skaftárhrepps

fyrirspurn

Fyrirhugaðar framkvæmdir við snjóflóðavarnir í Siglufirði

fyrirspurn

Fráveitumál sveitarfélaga

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 15. nóvember

Tjón af manngerðum jarðskjálfta

fyrirspurn

Viðlagatrygging Íslands

fyrirspurn

Stofnun þjóðhagsstofnunar

fyrirspurn

Staða mála á gosslóðum undir Eyjafjöllum, í Mýrdal og í Skaftárhreppi

fyrirspurn

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Ósakhæfir fangar á Íslandi og aðbúnaður þeirra fyrr og nú

sérstök umræða

Réttargeðdeildin á Sogni og uppbygging réttargeðdeildar

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 6. desember

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsvirkjun o.fl.

(eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
lagafrumvarp

Raforkulög

(hækkun raforkueftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag matvælaeftirlits

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða dýralæknisþjónustu um land allt

sérstök umræða

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Mælingar á dilkakjöti og beitarrannsóknir í Skutulsfirði

fyrirspurn

Tannskemmdir hjá börnum og unglingum

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 31. janúar

Ábyrgð og eftirlit hins opinbera gagnvart einkarekinni heilbrigðisþjónustu í ljósi sílikonpúða-málsins

sérstök umræða

Innflutningur dýra

(gæludýr)
lagafrumvarp

Lagning raflína í jörð

þingsályktunartillaga

Tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2022

þingsályktunartillaga

Verndun og nýting

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orð ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 14. febrúar

Heildstæð orkustefna fyrir Ísland

skýrsla

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(hættumat vegna eldgosa)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(refsingar fyrir náttúruspjöll)
lagafrumvarp

Áætlun fjárlaga ársins 2012

sérstök umræða

Frekari aðkoma stjórnlagaráðs að vinnu við stjórnarskrá

um fundarstjórn

Endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi

þingsályktunartillaga

Álögur á eldsneyti

fyrirspurn

Virðisaukaskattur á barnaföt

fyrirspurn

Hlutfall skatta og gjalda til ríkissjóðs af útsöluverði bensíns og dísilolíu

fyrirspurn

Þróun raforkuverðs

fyrirspurn

Markaðsverkefnið ,,Ísland -- allt árið``

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 28. febrúar

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(frumkvæðisskylda stjórnvalda)
lagafrumvarp

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 13. mars

Lyfjaverð

sérstök umræða

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(frumkvæðisskylda stjórnvalda)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 14. mars

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(frumkvæðisskylda stjórnvalda)
lagafrumvarp

Umræður um fundarstjórn -- orð ráðherra -- málefni lögreglu

Efling græna hagkerfisins á Íslandi

þingsályktunartillaga

Útgáfa virkjanaleyfa

þingsályktunartillaga

Efling græna hagkerfisins á Íslandi

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(akstur utan vega o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála

(auknar rannsóknarheimildir lögreglu)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. apríl

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 25. apríl

Matvæli

(takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 26. apríl

Umræða um stöðu ESB-viðræðna

um fundarstjórn

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Vinna við landbúnaðarkafla í ESB-viðræðunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Matvæli

(takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(rýmkun heimilda o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fylgi við ESB-aðild og íslenska krónan

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan í úrlausn skuldavanda heimilanna

sérstök umræða

Skipulag haf- og strandsvæða

fyrirspurn

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, frádráttarákvæði)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 3. maí

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Kreppa krónunnar

sérstök umræða

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Eftirlitsnefnd um framkvæmd skuldaaðlögunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli þingmanna um fjarstadda menn

um fundarstjórn

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Ökuskírteini og ökugerði

fyrirspurn

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 22. maí

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki, o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins

lagafrumvarp

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Fjárfestingaráætlun fyrir Ísland 2013--2015, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Þingmál um IPA-styrki

um fundarstjórn

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Veiðigjald og forsendur fjárlaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um veiðigjöld og frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. júní

Viðvera ráðherra við umræðu um veiðigjöld

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og nefndarmanna við umræðuna

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 13. júní

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

sérstök umræða

Orð ráðherra í sérstakri umræðu

um fundarstjórn

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 15. júní

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Matvæli

(heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki

(málshöfðunarfrestur o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 139 646,25
Andsvar 182 353,48
Flutningsræða 19 133,97
Um atkvæðagreiðslu 17 19,32
Um fundarstjórn 15 17,83
Grein fyrir atkvæði 10 8,98
Samtals 382 1179,83
19,7 klst.