Sigurður Ingi Jóhannsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Atvinnustefna og samráð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aukin skattheimta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ræktunartjón af völdum álfta og gæsa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lagaumhverfi náttúruverndar

sérstök umræða

Viðbrögð við ritinu Hreint loft -- betri heilsa

fyrirspurn

Byggingarvörur

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Matvæli

(eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tollalög

(úthlutun tollkvóta)
lagafrumvarp

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

(umsýslustofnun)
lagafrumvarp

Dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim

(sjúkdómalistar og reglugerðarheimild)
lagafrumvarp

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.)
lagafrumvarp

Síldarútvegsnefnd og sjóðir í þágu síldarútvegsins

(síldarrannsóknasjóður)
lagafrumvarp

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeildir í rækju)
lagafrumvarp

Uppbyggðir vegir um hálendið

þingsályktunartillaga

Makrílkvóti á uppboðsmarkað

óundirbúinn fyrirspurnatími

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Síldardauðinn í Kolgrafafirði og viðbrögð stjórnvalda, munnleg skýrsla umhverfis- og auðlindaráðherra

skýrsla ráðherra

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(byggðakort, styrktarsvæði og gildistími)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(ábyrgð félagsmanna í veiðifélögum)
lagafrumvarp

Kynning á tillögum ríkisstjórnarinnar fyrir stjórnarandstöðuna

um fundarstjórn

Eign Byggðastofnunar á Breiðdalsvík

fyrirspurn

Skipulag hreindýraveiða

fyrirspurn

Dýraeftirlit

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kvótasetning í landbúnaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Loftslagsmál

(fjárhæð losunargjalds)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(verndun umhverfis og heilsu, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Staða verndarflokks rammaáætlunar

sérstök umræða

Stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017

þingsályktunartillaga

Innflutningur á landbúnaðarafurðum

sérstök umræða

Framlög til menningarsamninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fiskistofa og vinnubrögð stofnunarinnar

sérstök umræða

Verndartollar á landbúnaðarvörur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða landvörslu

sérstök umræða

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Makrílviðræðurnar, munnleg skýrsla sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Starfsáætlun þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Almannaréttur og gjaldtaka á ferðamannastöðum

sérstök umræða

Fiskeldi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(skipun samráðsnefndar)
lagafrumvarp

Breyting á lögum um veiðigjöld

óundirbúinn fyrirspurnatími

Náttúrupassi og gjaldtaka á ferðamannastöðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Losun og móttaka úrgangs frá skipum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Tillögur Orkustofnunar um virkjunarkosti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verndartollar á landbúnaðarvörur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðferðir við hvalveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ofnotkun og förgun umbúða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aflaheimildir fiskvinnslunnar Vísis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dýralæknaþjónusta í dreifðum byggðum

fyrirspurn

Innflutningur landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Mengun frá Hellisheiðarvirkjun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Staða hafrannsókna

sérstök umræða

Skipulagslög

(bótaákvæði o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(fjárhæð og álagning gjalda)
lagafrumvarp

Myglusveppur og tjón af völdum hans

þingsályktunartillaga

Samkeppnishindranir í fiskvinnslu

fyrirspurn

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Losun gróðurhúsalofttegunda

fyrirspurn

Breyting á reglugerð nr. 785/1999

fyrirspurn

Gæsir og álftir

fyrirspurn

Landsskipulagsstefna

fyrirspurn

Kortaupplýsingar

fyrirspurn

Fækkun svartfugls

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeildir í rækju)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(fjárhæð og álagning gjalda)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeildir í rækju)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(verndun umhverfis og heilsu, EES-reglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 30 184,07
Ræða 65 174,2
Andsvar 64 96,83
Svar 29 89,52
Um atkvæðagreiðslu 3 3,52
Grein fyrir atkvæði 4 3,1
Um fundarstjórn 1 1,25
Samtals 196 552,49
9,2 klst.