Birgitta Jónsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Lagaumhverfi náttúruverndar

sérstök umræða

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína

þingsályktunartillaga

Viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðila

(lánsveðslán)
lagafrumvarp

Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarvera forsætisráðherra

um fundarstjórn

Endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 30. október

Myglusveppur og tjón af völdum hans

þingsályktunartillaga

Undanþágur frá upplýsingalögum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Raforkustrengur til Evrópu

skýrsla

Aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi, sbr. ályktun Alþingis nr. 1/142, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Staða flóttamanna og meðferð þeirra

sérstök umræða

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Málefni RÚV

sérstök umræða

Kynning á tillögum ríkisstjórnarinnar fyrir stjórnarandstöðuna

um fundarstjórn

Eftirlit með gagnaveitum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsmannamál RÚV

sérstök umræða

Framferði kínverskra yfirvalda gagnvart tíbesku þjóðinni

þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins og afgreiðsla mála fyrir jól

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 18. desember

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, sameignarfélög og fyrirtækjaskrá

(flutningur firmaskrár)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Staða verndarflokks rammaáætlunar

sérstök umræða

Innflutningur á landbúnaðarafurðum

sérstök umræða

Staða aðildarviðræðna við ESB

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Opinber skjalasöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða Íslands í alþjóðlegu PISA-könnuninni, munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína

þingsályktunartillaga

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynvitund)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. febrúar

Vernd og nýting ferðamannastaða

sérstök umræða

Heilbrigðisþjónusta og sjúklingagjöld

sérstök umræða

Málefni Farice

sérstök umræða

Stefnumótun í vímuefnamálum

sérstök umræða

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Stjórnartillaga um slit aðildarviðræðna við ESB

um fundarstjórn

Þingleg meðferð mála frá utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Úrskurður forseta um stjórnartillögu

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Umræður um dagskrármál fundarins

um fundarstjórn

Þingleg meðferð skýrslu um ESB

um fundarstjórn

Dráttur á svari við fyrirspurn

um fundarstjórn

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Umræða um skýrslu utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins og kvöldfundir

um fundarstjórn

Beiðni um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Samkomulag um þingstörf

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um hlé á þingfundi

um fundarstjórn

Tilraunir til að ná samkomulagi um þingstörf

um fundarstjórn

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 11. mars

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Utanríkisstefna Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 26. mars

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu

þingsályktunartillaga

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl.

álit nefndar

Skatttekjur af hverjum ferðamanni og þróun rekstrarumhverfis ferðamannaiðnaðarins

sérstök umræða

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE

lagafrumvarp

Skýrsla Alþjóðamálastofnunar um aðildarviðræður við ESB

sérstök umræða

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og staða öryrkja

sérstök umræða

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

munnleg skýrsla þingmanns

Tilskipun um varðveislu fjarskiptaupplýsinga

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Umræður störf þingsins 2. maí

Fyrirspurn um lekamálið í innanríkisráðuneytinu

um fundarstjórn

Upplýsingar um hælisleitanda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 9. maí

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Frestun verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf.

lagafrumvarp

Upplýsingar um skuldabréf Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frestun verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf.

lagafrumvarp

Veiðigjöld

(fjárhæð og álagning gjalda)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Frestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandair

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 87 346,62
Andsvar 72 106,65
Flutningsræða 6 77,55
Um atkvæðagreiðslu 17 16,85
Um fundarstjórn 12 13,83
Grein fyrir atkvæði 7 6,4
Samtals 201 567,9
9,5 klst.