Birgitta Jónsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

TiSA-samningurinn

sérstök umræða

Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda

þingsályktunartillaga

Jafnt aðgengi að internetinu

þingsályktunartillaga

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

sérstök umræða

Gagnasafn RÚV

fyrirspurn

Visthönnun vöru sem notar orku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Hækkun virðisaukaskatts á matvæli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldaleiðrétting og staða ríkissjóðs

sérstök umræða

Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Beiðni um fund með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Þróunarsamvinna

sérstök umræða

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Endurskoðun stjórnarskrárinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. desember

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(flóttamenn)
lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Umræður um störf þingsins 27. janúar

Gjaldeyrishöft

sérstök umræða

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Staðan á vinnumarkaði og kjör lág- og millitekjuhópa

sérstök umræða

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks

(aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun í málefnum fátækra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mannanöfn

(mannanafnanefnd, ættarnöfn)
lagafrumvarp

Fordæming pyndinga leyniþjónustu Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Þjóðaröryggisstefna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Innanlandsflug

sérstök umræða

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Eyðing upplýsinga úr gagnagrunni lögreglunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðkoma Íslands að TiSA-viðræðunum

sérstök umræða

Málefni geðsjúkra fanga

sérstök umræða

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Upplýsinga- og tjáningarfrelsi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisstjórnarfundur um bréf utanríkisráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Afgreiðsla atvinnuveganefndar á rammaáætlun

um fundarstjórn

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni um komu ráðherra á fund atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 18. mars

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Ívilnunarsamningur við Matorku

sérstök umræða

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. apríl

Leyniskýrslur fyrir kröfuhafa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heimildir lögreglu til símhlerana

sérstök umræða

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Vitnað í orðaskipti á lokuðum nefndarfundi

um fundarstjórn

Framkvæmd upplýsingalaga og upplýsingastefnu

fyrirspurn

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Afnám verðtryggingar og fleiri stjórnaraðgerðir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Höfundalög

(EES-reglur, munaðarlaus verk)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(afnám gagnageymdar)
lagafrumvarp

Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Samráð um þingstörfin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Forgangsmál ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Húsnæðismál

sérstök umræða

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Aðkoma ríkisins að kjarasamningum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 22. maí

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Fyrirkomulag náms til stúdentsprófs

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 27. maí

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn

(hugverkaréttindi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll

um fundarstjórn

Framlag Íslands á Feneyjatvíæringnum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 9. júní

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og samningar um þinglok

um fundarstjórn

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Jafnréttissjóður Íslands

þingsályktunartillaga

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Ný starfsáætlun

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Orð þingmanna í garð hver annars

um fundarstjórn

Makrílfrumvarpið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 30. júní

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Þjóðaratkvæðagreiðslur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almenn hegningarlög

(guðlast)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 152 513,23
Andsvar 142 233,45
Flutningsræða 5 46,37
Um fundarstjórn 27 29,27
Grein fyrir atkvæði 19 18,48
Um atkvæðagreiðslu 18 15,77
Samtals 363 856,57
14,3 klst.