Svandís Svavarsdóttir: ræður


Ræður

Skipulagsmál sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samskipti umhverfisráðherra við sveitarfélögin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stuðningur ráðherra við fjárlagafrumvarpið og atvinnusköpun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipulagsmál í Suðurkjördæmi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunngerð stafrænna landupplýsinga

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(skilakerfi fyrir einnota drykkjarvöruumbúðir og EES-reglur)
lagafrumvarp

Veiðikortasjóður

fyrirspurn

Starfsemi og rekstur náttúrustofa

fyrirspurn

Ofanflóðavarnir í Neskaupstað

fyrirspurn

Veiðar á mink og ref

fyrirspurn

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Niðurstaða loftslagsráðstefnu í Mexíkó

óundirbúinn fyrirspurnatími

Höfuðstöðvar Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Eftirlit með loftgæðum

fyrirspurn

Brunavarnir

(Byggingarstofnun)
lagafrumvarp

Umhverfisábyrgð

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Efni og efnablöndur og eiturefni og hættuleg efni

(EES-reglur, flokkun, merking og umbúðir)
lagafrumvarp

HS Orka, stefna og stjórnsýsla ríkisstjórnarinnar í málinu

umræður utan dagskrár

Undirbúningur og framkvæmd náttúruverndaráætlunar

fyrirspurn

Dómur Hæstaréttar um skipulag Flóahrepps

umræður utan dagskrár

Viðbrögð stjórnvalda við díoxínmengun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málaferli um skipulag Flóahrepps

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þjóðgarðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framkvæmdir í Þingeyjarsýslu í ljósi sameiginlegs umhverfismats

umræður utan dagskrár

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum

skýrsla

Mengunarmál aflþynnuverksmiðjunnar Becromal við Eyjafjörð

umræður utan dagskrár

Úthlutun veiðileyfa til ferðaþjónustuaðila á hreindýraveiðisvæðum

fyrirspurn

Aðgengi almennings að Vatnajökulsþjóðgarði

fyrirspurn

Álversframkvæmdir í Helguvík

fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Uppbygging orkufreks iðnaðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hreindýraveiðar)
lagafrumvarp

Fullgilding Árósasamningsins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur)
lagafrumvarp

Uppbygging á friðlýstum svæðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs

umræður utan dagskrár

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sameining háskóla landsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kaup Magma á HS Orku

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kvikmyndaskóli Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Grein um skólabrag í grunnskólalögum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar á Lagarfljóti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 93,15
Flutningsræða 14 87,43
Svar 20 53,98
Andsvar 36 49,87
Um atkvæðagreiðslu 2 1,65
Samtals 118 286,08
4,8 klst.