Gylfi Magnússon: ræður


Ræður

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða sparisjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gengistryggð bílalán

fyrirspurn

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálaeftirlitið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verklagsreglur banka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(EES-reglur, réttindi hluthafa)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Viðskipti íslenskra stjórnvalda og AGS

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurreisn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

fyrirspurn

Lánssamningar í erlendri mynt

fyrirspurn

Áhrif fyrningar aflaheimilda

fyrirspurn

Sameining Fjármálaeftirlits og Seðlabanka

fyrirspurn

Samkeppni á fyrirtækjamarkaði

fyrirspurn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Kostnaður vegna bankaráðsmanns í Seðlabanka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn

(breyting ýmissa laga og EES-reglur)
lagafrumvarp

Bókhald

(hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(lengri frestur til að höfða riftunarmál)
lagafrumvarp

Þjónustuviðskipti á innri markaði EES

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Seðlabankann

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipan skilanefnda bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurkoma fyrri stjórnenda í viðskiptalífið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gengistryggð lán

umræður utan dagskrár

Skerðing skatttekna vegna gengistaps fyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kostnaður vegna starfa erlendra sérfræðinga í Seðlabankanum

fyrirspurn

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum

umræður utan dagskrár

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Peningamálastefna Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Endurskoðun á samstarfsáætlun við AGS

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárþörf ríkissjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lækkun dráttarvaxta og sparnaður heimila og fyrirtækja

fyrirspurn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar

(EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Sameiginlegar reglur fyrir fjármálafyrirtæki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinbert neysluviðmið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Höfuðstólslækkun gagnvart fyrirtækjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrismál og tollalög

(flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
lagafrumvarp

Samningar við kröfuhafa gamla Landsbankans og innstæðutryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Uppgjörsmál gamla Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða sparifjáreigenda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf skilanefnda bankanna

umræður utan dagskrár

Ummæli þingmanns um ráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Óeðlileg undirboð í vegagerð og byggingariðnaði

fyrirspurn

Maastricht-skilyrði og upptaka evru

fyrirspurn

Gjald fyrir ónýttar yfirdráttarheimildir

fyrirspurn

Áhrif dóms Hæstaréttar um gengistryggingu lána, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 26 163,88
Ræða 51 130,35
Andsvar 52 87,25
Svar 22 64,55
Um fundarstjórn 1 0,75
Samtals 152 446,78
7,4 klst.