Björn Bjarnason: ræður


Ræður

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Björgunarþyrla

fyrirspurn

Skólamál

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Menntunar- og starfsréttindi lögreglumanna

fyrirspurn

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Úrskurður Evrópudómstólsins um EES-samninginn

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ferða- og dagpeningar opinberra starfsmanna

fyrirspurn

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Samskipti ráðherra og sendimanna erlendra ríkja á Íslandi

fyrirspurn

Beiðni um skýrslur

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimsókn forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Evrópuráðsþingið

skýrsla

Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu 1991

skýrsla

Skaðabótalög

lagafrumvarp

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Laun forseta Íslands

(skattgreiðslur)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Auglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpi

fyrirspurn

Málefni innflytjenda

fyrirspurn

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar

þingsályktunartillaga

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðun iðnaðarstefnu

þingsályktunartillaga

Norður-Atlantshafsþingið 1991

skýrsla

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Fiskistofa

lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vog, mál og faggilding

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1991

(niðurstöður greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Útboð

(nefnd til að semja frumvarp)
þingsályktunartillaga

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjávarútvegsmiðstöð á Akureyri

þingsályktunartillaga

EES-samningur og íslensk stjórnskipun

þingsályktunartillaga

Páskakveðjur

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Stofnun og slit hjúskapar

(réttarfar, stjórnsýslumeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Atvinnuleysistryggingasjóður

(greiðslutími)
lagafrumvarp

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun

(greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
lagafrumvarp

Heimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borg

(sölukvaðir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 89 275,35
Andsvar 32 41,3
Flutningsræða 4 20,63
Um fundarstjórn 8 17
Um atkvæðagreiðslu 1 0,52
Samtals 134 354,8
5,9 klst.