Björn Bjarnason: ræður


Ræður

Samstarfssamningur Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Embætti ríkislögmanns

fyrirspurn

Framtíð starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála

(skipunartími ríkissaksóknara o.fl.)
lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Afmæli heimastjórnar og fullveldis Íslands

fyrirspurn

Árangur viðræðna við EB um landbúnaðarmál

fyrirspurn

Nýting síldarstofna

þingsályktunartillaga

Útfærsla landhelginnar

þingsályktunartillaga

Niðurstöður fundar leiðtoga Evrópuráðsins í Vínarborg

beiðni um skýrslu

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Landbúnaðarþáttur GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Úrbætur í málum nýbúa

þingsályktunartillaga

Skilyrði fyrir veitingu ríkisborgararéttar

þingsályktunartillaga

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Fundur í Þingvallabænum 1. desember

athugasemdir um störf þingsins

Prestssetur

lagafrumvarp

Meðferð EES-mála á Alþingi og framtíð þingmannanefndar EFTA

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamningur um ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir THORP-endurvinnslustöðina

þingsályktunartillaga

Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atburðunum í Sarajevó

umræður utan dagskrár

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Viðskiptahindranir Frakka gagnvart íslenskum fiskafurðum

umræður utan dagskrár

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 1993--1994

skýrsla

Ráðstefnan um öryggi og samvinnu í Evrópu 1993

skýrsla

Evrópuráðsþingið 1993

skýrsla

Fríverslunarsamtök Evrópu 1993

skýrsla

Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1993

skýrsla

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu

þingsályktunartillaga

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Samningur um Svalbarða

þingsályktunartillaga

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993

þingsályktunartillaga

Samningur um líffræðilega fjölbreytni

þingsályktunartillaga

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(nýjar EES-reglur)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 30 243,55
Andsvar 61 83,28
Flutningsræða 10 11,9
Um fundarstjórn 3 3,23
Samtals 104 341,96
5,7 klst.