Björn Bjarnason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Kjaramál framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Rannsókn á stöðu kynjanna í skólakerfinu

fyrirspurn

Bygging menningarhúsa

fyrirspurn

Námsmatsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Blindrabókasafn Íslands

(verkefni og stjórn)
lagafrumvarp

Starfsmannamál Ríkisútvarpsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fullorðinsfræðsla fatlaðra

fyrirspurn

Víkingaskipið Íslendingur

fyrirspurn

Útgjöld sveitarfélaga samfara nýrri námskrá

fyrirspurn

Ráðningar í stöður minjavarða

fyrirspurn

Verkfall framhaldsskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Málefni innflytjenda

fyrirspurn

Endurbygging og varðveisla gamalla húsa

fyrirspurn

Arkitektanám á Íslandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni nemenda og staðan í kjaradeilu framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hækkun afnotagjalda RÚV og forsendur fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Endurheimt íslenskra fornminja frá Danmörku

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Aðgengi að úrlausnum samræmdra prófa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útboð á kennslu grunnskólabarna

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Framhaldsskólanám í Stykkishólmi

fyrirspurn

Réttur til að kalla sig viðskiptafræðing

fyrirspurn

Tilraunaskólar og nýjungar í skólastarfi

fyrirspurn

Bókasafnsfræðingar

(starfsheiti)
lagafrumvarp

Dreifing á erótísku sjónvarpsefni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða starfsnáms

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skylduskil til safna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Leikskólar

(starfslið)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(deildarstjórar)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(starfstími, próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Kvikmyndalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Námsstyrkir

fyrirspurn

Uppbygging tæknináms á háskólastigi

fyrirspurn

Fjöldi nemenda í framhaldsskólum

fyrirspurn

Nýjar hugmyndir um skipan og starfshætti Rannsóknarráðs Íslands

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 29 88,48
Flutningsræða 15 78,2
Ræða 27 65,2
Andsvar 23 34,25
Samtals 94 266,13
4,4 klst.