Björn Bjarnason: ræður


Ræður

Rússneskur herskipafloti við Ísland

umræður utan dagskrár

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kynbundið ofbeldi

fyrirspurn

Mannréttindaskrifstofa Íslands

fyrirspurn

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(kirkjugarðsgjald o.fl.)
lagafrumvarp

Gjafsókn

fyrirspurn

Lögfræðiaðstoð við þolendur heimilisofbeldis

fyrirspurn

Styrking efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra

fyrirspurn

Fangelsi á Hólmsheiði

fyrirspurn

Meðferð opinberra mála

(sektarinnheimta)
lagafrumvarp

Fullnusta refsinga

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(vararefsing fésektar)
lagafrumvarp

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Öryggislögregla

fyrirspurn

Íslenskukennsla fyrir útlendinga

fyrirspurn

Smíði nýs varðskips

fyrirspurn

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Reiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Brottvísun útlendinga úr landi

fyrirspurn

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

(upplýsingar um einstaklinga)
lagafrumvarp

Fíkniefni í fangelsum

fyrirspurn

Starfshópur um viðbúnað vegna efna-, sýkla- og geislavopna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Akstur undir áhrifum fíkniefna

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Evrópumál og störf Evrópustefnunefndar

umræður utan dagskrár

Mannréttindasáttmáli Evrópu

(eftirlitskerfi samningsins)
lagafrumvarp

Meðferðarúrræði í fangelsum

fyrirspurn

Varnarviðbúnaður við eiturefnaárás

fyrirspurn

Konur sem afplána dóma

fyrirspurn

Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Happdrætti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Áfengislög

(áfengi til iðnaðarnota og í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Svar utanríkisráðherra við fyrirspurn um innleiðingu EES-gerða

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 30 79,42
Flutningsræða 14 55,6
Ræða 12 33,48
Andsvar 7 11,1
Samtals 63 179,6
3 klst.