Björn Bjarnason: ræður


Ræður

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Möguleg leyniþjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Rannsóknir á meintum hlerunum -- áhrif Kárahnjúkavirkjunar á efnahagslífið

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta

lagafrumvarp

Vopnaburður lögreglumanna

umræður utan dagskrár

Skipan áfrýjunarstigs dómsmála

fyrirspurn

Myndatökur fyrir vegabréf

fyrirspurn

Hlerun á símum alþingismanna

fyrirspurn

Merking varðskipa

fyrirspurn

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Rannsókn sakamála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sakaferill erlends vinnuafls

fyrirspurn

Úrræði í málefnum barnaníðinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almenn hegningarlög

(aukin refsivernd lögreglu)
lagafrumvarp

Dómstólar og meðferð einkamála

(dómstörf löglærðra aðstoðarmanna o.fl.)
lagafrumvarp

Íslenskur ríkisborgararéttur

(próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
lagafrumvarp

Auglýsingar um fjárhættuspil

umræður utan dagskrár

Öryggis- eða leyniþjónustustarfsemi lögreglunnar

fyrirspurn

Fangelsi á Hólmsheiði

fyrirspurn

Aðgerðaáætlun til að stemma stigu við mansali

fyrirspurn

Lögmenn

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Breytingar á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa o.fl.

(leyfisveitingar sýslumanna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 12 57,43
Ræða 16 48,05
Svar 15 27,87
Andsvar 4 3,42
Samtals 47 136,77
2,3 klst.